JO har börjat utreda Allras anmälan mot Pensionsmyndigheten

Den 7 december skickade Allra in en anmälan mot Pensionsmyndigheten till Justitieombudsmannen. Nu har JO börjat utreda ärendet, och har ställt ett antal frågor till Pensionsmyndigheten. 

Allras advokater på Gernandt & Danielsson menade bland annat i sin anmälan att företrädare för Pensionsmyndigheten uttalade sig osakligt och opartiskt om systerbolaget Allra Försäkring, i samband med att Allras fonder i fjol kastades ut från PPM-systemet.

Bland annat uppmanade myndigheten de personer som tecknat livförsäkringar hos Allra Försäkring att säga upp avtalen och välja andra billigare alternativ.

JO har nu begärt att Pensionsmyndigheten ska yttra sig över Allras anmälan senast den 19 mars. 

Här kan du läsa Allras anmälan mot Pensionsmyndigheten.  

22 januari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048