Nordea Livförsäkring AB delar ut 650 Mkr till moderbolaget

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) har beslutat om extra vinstutdelning på 650 miljoner kronor till ägarbolaget Nordea Life Holding. Utdelningen beslutades vid en extra bolagsstämma den 20 december och registrerades den 6 mars. 

Det är första gången som Nordea Livförsäkrings Sverige AB fattar beslut om extra vinstutdelning. 

Nordea Life Holding är i sin tur ett dotterbolag till Nordea Bank AB. 

Nordea Livförsäkring Sverige AB hade vid utgången av år 2016 ett förvaltat kapital på 117,9 (102,7) miljarder kronor. Inbetalade premier år 2016 uppgick till 15,7 (22,8) miljarder kronor. Vid utgången av år 2016 uppgick fritt eget kapital till 2,3 miljarder kronor. 

VD för bolaget sedan år 2016 är Johan Nystedt

9 mars, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048