”Små skillnader i pensionsålder mellan kvinnor och män”

Visserligen lämnar kvinnor arbetslivet tidigt i något högre utsträckning än män. Men den viktigaste orsaken till att kvinnor har lägre pension än män är löneskillnader och att fler kvinnor arbetar deltid. Den slutsatsen drar Inspektionen för socialförsäkringen i en färsk rapport. 

Inspektionen för socialförsäkringen har på uppdrag av regeringen undersökt vilka skillnader som finns mellan kvinnor och män och mellan olika grupper på arbetsmarknaden när det gäller tidpunkten – och på vilket sätt – de lämnar arbetsmarknaden.

En slutsats är att kvinnor utträder tidigt från arbetslivet i något större utsträckning än män, vilket leder till något lägre pensioner. Men de viktigaste förklaringarna till att det finns ett pensionsgap mellan kvinnor och män är inte detta. Istället är huvudförklaringen att det löneskillnader mellan män och kvinnor och att fler kvinnor än män arbetar deltid.

En hög andel tidiga utträden från arbetsmarknaden är ofta sammankopplat med yrken som är mansdominerade, är fysiskt tunga, och som ofta har lägre krav på utbildning.

Den vanligaste vägen ut ur arbetslivet för 60 års ålder är sjukskrivning. Tjänstepension är den vanligaste vägen ur arbetslivet efter 60 års ålder. Även arbetslöshets­för­säkringen är en ganska vanlig permanent väg ut ur arbetslivet, särskilt bland män.

Här kan du läsa hela rapporten från ISF

16 maj, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048