Lärarförsäkringar beslutade om aktieutdelning på 50 Mkr

Svenska Lärarförsäkringar AB fattade under oktober beslut om extra aktieutdelning på 50 miljoner kronor. 

Pengarna kommer från att Lärarförsäkringar har minskat sitt ägandet i ett it-bolag som man är delägare i.

Svenska Lärarförsäkringar AB startades 1998 och ägs gemensamt av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, och förmedlar försäkringar och ger råd om pensioner till organisationernas medlemmar. 265 000 lärare har tecknat försäkringar via bolaget, och har tillsammans drygt 900 000 försäkringar.

Svenska Lärarförsäkringar har i dag samarbetsavtal med Folksam, Trygg-Hansa och Sveland Djurförsäkringar.

Under förra året hade bolaget en omsättning på 58 (53) miljoner kronor och uppvisade ett resultat på 8 (8) miljoner kronor. VD är Marika Granström, och bolaget har totalt 26 anställda.

1 november, 2018
Gunnar Loxdal