Allra förlorade i domstol mot Deloitte i tvist om revisionsarvode

Under fredagen kom domen i det mål där revisorsfirman Deloitte stämt Allra Sverige AB, efter utebliven betalning av en faktura efter en revision. Tingsrätten ger Deloitte rätt till arvode, dock något mindre pengar än vad Deloitte begärt. 

Tvisten handlar om en faktura för en utökad granskningen av Allra, som genomfördes under januari och februari förra året. Granskningen gjordes sedan det kommit fram uppgifter om de kritiserade derivataffärer som genomfördes i Allras fonder under 2016. Domstolen slår fast att dessa derivattransaktioner var något som Allra Sveriges revisorer var skyldiga att granska närmare.

Deloitte skickade en faktura till Allra för den utökade granskningen. Men sedan Allra valt att inte betala Deloittes faktura för den utökade granskningen gick Deloitte till domstol. Allra svarade därefter med en genstämning på 0,2 miljoner kronor mot Deloitte för att kräva tillbaka den summa som redan betalats för revisionsuppdraget, med hänvisning till att Deloittes insatser inte varit till nytta för Allra.

Den ersättning som domstolen menar att Allra ska betala till Deloitte är lägre än vad Deloitte krävde. Deloitte menade att Allra skulle betala 1,2 miljoner kronor. Domstolen menar i sin dom att Allra ska betala 0,7 miljoner kronor för revisionen, med hänvisning till att man anser att Deloite inte tillräckligt tydligt har visat att alla de redovisade timmarna har lagts ned på granskningen. Till beloppet 0,7 miljoner kronor det kommer rättegångskostnader som Allra ska stå för på 0,8 miljoner kronor. Även detta belopp har prutats ned av domstolen, Deloitte hade begärt 1,7 miljoner kronor för sina rättegångskostnader.

Den ursprungliga uppskattningen från Deloitte var att revisionen skulle kosta cirka 168 000 kronor.

Här kan du som prenumererar på Sak & Liv Premium ta del av domen.

21 december, 2018
Gunnar Loxdal