Max Matthiessen vann mot tidigare anställd i tvist om bonuspeng

Max Matthiessen har vunnit en tvist vid Stockholms tingsrätt, sedan en tidigare anställd stämt bolaget för att få ut det bonusbelopp han ansåg sig ha rätt till. 

Den tidigare anställde påbörjade sin anställning som rådgivare vid Max Matthiessen år 2008. Vid ett senare tillfälle utnämndes han till teamledare. Enligt anställningsavtalet bestod lönen dels av en fast lönedel, dels av en rörlig del.

I augusti 2017 avslutade han sin tjänst vid Max Matthiessen efter att ha sagt upp sig. Han fick då ut sina bonusbelopp för åren 2009—2016. Men han tyckte att han också borde haft rätt till bonus för perioden januari—augusti 2017. När parterna inte kunde komma överens i den frågan, valde han att stämma Max Matthiessen. Hans förstahandsyrkande när det gällde bonusen uppgick på 217 000 kronor.

Max Matthiessen framförde bland annat att anställningsavtalet innebar att för att ha rätt till bonus krävdes att personen var anställd vid tidpunkten för utbetalningen av bonusen, i det här fallet april 2018. Eftersom han avslutade sin tjänst under 2017 kunde han därför inte få någon bonus, menade Max Matthiessen som också påpekade att den tidigare anställde blandade ihop begreppen bonus och rörlig lön.

Tingsrätten går i sin dom helt och hållet på Max Matthiessens linje; eftersom den tidigare anställde inte var anställd i april 2018 har han ingen rätt till bonus.

— Mot denna bakgrund är det enligt tingsrätten utrett att NN inte har haft rätt till bonus för perioden januari till augusti 2017. Käromålet ska därför lämnas utan bifall, heter det i domen.

Den tidigare anställde tvingas enligt domen ersätta Max Matthiessen med 467 000 kronor i rättegångskostnader.

Du som har ett Sak  Liv Premium-abonnemang kan klicka här för att ta del av domen. 

4 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Michaela Bruneheim om planerna för lanseringen av Evident Life

23 timmar Läs mer
Folksam riktar hård kritik mot förslaget om retroaktiv flytträtt
23 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Norska Finanstilsynet beslutar om avveckling för Tide Forsikring AS
1 dag Läs mer

Nu har Exceed Capital beslutat att avveckla verksamheten

2 dagar Läs mer
Folksam Sak köper äldreboende i Helsingborg för 202 Mkr
2 dagar Läs mer
"Nu är det fritt fram för fondbolag att mjölka dina fonder på extra pengar, det är slutsatsen av tingsrättens frikännande av Allras ledning."
Jonas Lindmark, Morningstar, drar en slutsats av tingsrättsdomen i Allra-målet.
Länsförsäkringar: Allt fler vill investera i hållbara aktiefonder
2 dagar Läs mer
HD beslutade om prövningstillstånd för Folksams tvist om husbilsskada
2 dagar Läs mer
Itello satsar på mindre livbolag tillsammans med Future Core
2 dagar Läs mer
Ny promemoria om hållbarhetsinformation inom finanssektorn
2 dagar Läs mer
Sylvia Eljuga går från Brummer Life till minPension
3 dagar Läs mer
En halv miljard till mikrolån! Skandia storinvesterar i ny fond
3 dagar Läs mer