KoV-kritik mot Peabs villkor om byggfelsförsäkring och besiktning

Konsumentverket har reagerat på en formulering i sina avtalsvillkor när det gäller entreprenadkontrakt för småhusfastigheter. Enligt Peabs villkor ska opartisk besiktningsman utses tillsammans med Gar-Bo Försäkring AB, som står för byggfelsförsäkringen. En sådan formulering är inte tillåten, menar Konsumentverket.  

Enligt Konsumentverket kan villkoret strida mot bestämmelserna i konsumenttjänstlagen där det sägs att det i första hand är konsumenten som ska utse besiktningsman. Avtalsvillkoret kan därmed vara oskäligt, menar Konsumentverket.

Av skrivelsen framgår att Konsumentverket redan tidigare har granskat Peabs standardvillkor för småhusentreprenader och då framfört anmärkningar på bland annat villkoret om besiktning stadgar att Peab förbehöll sig rätten att bestämma besiktningsman, i samförstånd med försäkringsbolag för den då gällande byggfelsförsäkringen.

Peab bereds nu tillfälle att inkomma med svar på skrivelsen från Konsumentverket innan något beslut fattas i ärendet.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av skrivelsen från Konsumentverket. 

30 januari, 2019
Gunnar Loxdal