KoV-kritik mot Peabs villkor om byggfelsförsäkring och besiktning

Konsumentverket har reagerat på en formulering i sina avtalsvillkor när det gäller entreprenadkontrakt för småhusfastigheter. Enligt Peabs villkor ska opartisk besiktningsman utses tillsammans med Gar-Bo Försäkring AB, som står för byggfelsförsäkringen. En sådan formulering är inte tillåten, menar Konsumentverket.  

Enligt Konsumentverket kan villkoret strida mot bestämmelserna i konsumenttjänstlagen där det sägs att det i första hand är konsumenten som ska utse besiktningsman. Avtalsvillkoret kan därmed vara oskäligt, menar Konsumentverket.

Av skrivelsen framgår att Konsumentverket redan tidigare har granskat Peabs standardvillkor för småhusentreprenader och då framfört anmärkningar på bland annat villkoret om besiktning stadgar att Peab förbehöll sig rätten att bestämma besiktningsman, i samförstånd med försäkringsbolag för den då gällande byggfelsförsäkringen.

Peab bereds nu tillfälle att inkomma med svar på skrivelsen från Konsumentverket innan något beslut fattas i ärendet.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av skrivelsen från Konsumentverket. 

30 januari, 2019
Gunnar Loxdal

KoV kritiserar marknadsföringen för vägassistansförsäkring

12 timmar Läs mer
Jonas Roberts ny VD för Svedea — Pär Pettersson kvar i styrelsen
9 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Swedbank: Så påverkas garantipensionen av det höjda prisbasbeloppet
9 timmar Läs mer

Nu har Eir Försäkring fått koncession av Finansinspektionen

1 dag Läs mer
Mikael Lundin blir VD för AP-fondsägda Polhem Infra
9 timmar Läs mer
"Hela pensionsvärldens kollektiv av informatörer måste bli inspiratörer."
Företagarnas VD Günther Mårder ger råd till pensionsbolagen, som han menar bjuder på för lite av humor och underhållning. Ur intervju hos Brummer & Partners.
Folksam satsar mer på rekrytering av ny kompetens på techområdet
16 timmar Läs mer
Eric Leijonram utsågs till ny chefsjurist på Finansinspektionen
16 timmar Läs mer
Pensionsmyndighetens nya tumregler för nivån på din pension
1 dag Läs mer
Isabella Hugosson återvänder till Dahlgren & Partners
1 dag Läs mer
Lärarförsäkringar väljer Bliwa för sjukvårdsförsäkringen
1 dag Läs mer
Göran Stille går från ordförande till VD i Stadshypotek AB
1 dag Läs mer