Svenska Fribrevsbolaget gör nytt försök med koncessionansökan

• Pensionos hemsida. 

Svenska Fribrevsbolaget har lämnat in en ny ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att starta ett nytt livbolag. 

Våren 2017 genomförde Pensiono Holding AB en crowdfundingrunda för att få in pengar till en satsning på att starta ett helt nytt livbolag med arbetsnamnet Svenska Fribrevsbolaget. Satsningen blev mycket framgångsrik; drygt 1 000 ägare satsade 41,7 miljoner kronor för att finansiera livbolagssatsningen.

Men i en första vända sade Finansinspektionen nej till bolagets koncessionsansökan. FI menade bland annat att det fanns oklarheter i ansökan, att de ekonomiska marginalerna var för låga och att det fanns brister i inlämnade styrdokument. Från bolagets sida kommenterade man då bland annat att man inte lyckats förklara sin affärsmodell tillräckligt bra när det gäller fribrevshanteringen, i kombination med att detta var den första ansökan om koncession för ett livbolag som lämnats in under Solvens 2-regelverket.

Sedan dess har man arbetat med olika projekt för att realisera planerna på det nya livbolaget trots det första negativa beskedet från FI.

Och nu har bolaget lämnat in en ny ansökan om koncession.

Så här säger VD Nicklas Hellberg i en kommentar till Sak & Liv om den nya ansökan:

— Man kan konstatera att vår första ansökan lämnades in i en väldigt turbulent tid, mitt i allt arbete med sådant som IDD och Solvens 2. Nu har vi arbetat hårt med att förändra våra affärsmodeller till framtidens marknad, och det känns som om vi lyckats anpassa oss efter de nya förutsättningar som gäller på marknaden och täppt till de luckor som FI såg i den första ansökan.

Bolaget som har ansökt om livbolagskoncession heter i dag Pensiono Life AB och har anmält att man avser att byta firma till Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB. Firmaändringen är vilande i väntan på att bolaget får tillstånd från Finansinspektionen. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Pensiono Holding AB, som även äger förmedlarbolaget Pensiono.se som har affärsidén att mot arvode flytta fribrev från dyra lösningar till billigare alternativ. De båda bolagen är organisatoriskt åtskilda; Pensiono.se har sitt säte i Västerås medan Fribrevsbolaget finns i Stockholm.

4 februari, 2019
Gunnar Loxdal