”Skäligt att sänka skadeersättning — men inte med mer än 75 procent”

Inte hundra. Att sänka skadeersättningen med 100 procent på grund av brott på skadeföreskrifterna är inte skäligt, menar ARN och rekommenderar istället en sänkning av ersättningen med 75 procent.

Ja, det är skäligt att sätta ned skadeersättningen när en dyrbar jacka i strid med säkerhetsföreskrifterna lämnas utan uppsikt — men nedsättningen bör inte uppgå till mer än 75 procent…