Etikett: brandkontoret

Combined ratio i Brandkontoret steg till 90,2 procent

Under första halvåret steg combined ratio i Brandkontoret till 90,2 procent jämfört med 20,9 procent motsvarande period föregående år. Det framgår av bolagets delårsrapport för första halvåret. 

De stigande totalkostnaderna beror framförallt på att skadekostnaderna gått upp till 50,1 (5,1) miljoner kronor. En orsak till de ökade skadekostnaderna är att två större skador inträffat under våren. 

Det tekniska resultatet uppgick till 7,8 (42,8) miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev 70,2 (284,7) miljoner kronor. 

Här hittar du hela rapporten från Brandkontoret. 

Birger Lövgren utsedd till ny VD för Brandkontoret

Styrelsen för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor meddelade på torsdagen att Birger Lövgren utsetts till VD för bolaget. Han tillträder den 1 februari 2018.

Birger Lövgren är 56 år och har en lång och gedigen ledningserfarenhet inom försäkring. Han har bland annat varit VD för Länsförsäkringar Gävleborg i nio år, och VD för Agria Djurförsäkring i sju år.

– Vi har haft en intensiv rekryteringsprocess under hösten med flera kvalificerade kandidater. Vi är nu mycket glada att få hälsa Birger välkommen till Brandkontoret som Vd. Uppdraget är att lotsa Skandinaviens äldsta sakförsäkringsbolag framåt i sin samtid och framtid, säger Hans Benndorf, som i februari kommer att återgå till sin roll som ordförande i Brandkontoret.

Så här kommenterar Birger Lövgren sitt nya uppdrag:

– Det känns verkligen roligt att bli en del av Brandkontoret. Jag tycker om att arbeta i försäkringsbolag som är kundägda, det ger en känsla av verklighetsförankring. Genom Brandkontorets fokus på fastighetsförsäkring i en av världens vackraste städer får jag dessutom förmånen att arbeta i en spännande miljö som präglas av Stockholm som tillväxtmotor, Stockholm som boendestad och fastighetsbranschens centrala betydelse i all samhällsutveckling.

Torbjörn Callvik lämnar Brandkontoret – Benndorf tf VD

Under måndagen lämnade Torbjörn Callvik posten som VD för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Tillförordnad VD är Hans Benndorf, tidigare bland annat VD för Länsförsäkringar Stockholm.

Hans Benndorf har fram till denna vecka varit ordförande i Brandkontorets styrelse, en post han lämnar i samband med att han nu går in som tf VD. Ny styrelseordförande är Jan Ellström.

Jan Ellström säger så här till Sak & Liv som en bakgrund till VD-förändringen:

– Den information vi har lämnat till personal och våra ägarrepresentanter är att Torbjörn Callvik har begärt att få lämna bolaget med omedelbar verkan och att styrelsen har accepterat uppsägningen och gått med på att han lämnar på en gång.

– Vi konstaterar att han under fem år på bolaget på många sätt har bidragit positivt till bolagets utveckling.

Tidigare i år uppmärksammades Brandkontoret i samband med att Aftonbladet skrev om bolagets lägenhetstilldelning. Bland annat uppmärksammades att det delats ut lägenheter till anhöriga till ledningspersoner och att vice VD i Svenskt Näringsliv fått ett lägenhetskontrakt utan att ha någon koppling till bolaget.

Jan Ellström kommenterar detta så här för Sak & Liv:

– De skriverierna föranledde att vi anlitade Deloitte för att genomföra en intern revisorsrapport. Slutsatsen där var att det knappast handlade om något olagligt, men att hanteringen av lägenhetstilldelningen har varit ganska olämplig. Styrelsen har även riktat kritik mot Torbjörn Callvik för detta. Det ska också sägas att inte bara VD utan även styrelsens har ett ansvar kring det tidigare regelverket.

– Vi har efter rapporten dragit slutsatsen att vi inte ska tilldela lägenheter externt utan endast till företagets anställda och till befintliga hyresgäster. Tidigare har det inte funnits tillräckligt klara regler kring detta.

Jan Ellström bedömer att det kan ta minst sex månader innan en ny VD finns på plats. Styrelsen avser att ta in extern hjälp för rekryteringen.

– Nu fokuserar vi på framtiden, och att hitta en ny VD till bolaget. Tyvärr kan sådant ta tid. Det finns också risk att när vi hittar en bra person, kan det finnas uppsägningstider att ta hänsyn till, säger Jan Ellström.

Galet bra combined ratio i Brandkontoret: 20,9 procent!

Brandkontoret har haft lyckan med sig under första halvåret i år. Skadekostnaden för årsförsäkringen sjönk till 6,2 (76,5) procent. Combined ratio gick ned till 20,9 (91,1) procent. Resultatet efter schablonskatt ökade till 283,6 (27,7) miljoner kr. 

Samtidigt steg bolagets premieinkomst inom årsförsäkring med 11,8 procent till 80,4 (71,9) miljoner kronor. Det försäkringstekniska resultatet inom årsförsäkringsrörelsen uppgick till 42,7 (1,9) miljoner kronor. 

Förklaringen till det exceptionellt goda skadeutfallet är en kombination av att inga storskador har rapporterats under året, samtidigt som bolaget har haft ett positivt avvecklingsresultat på tidigare inträffade skador.

Brandkontorets kapitalförvaltning har hittills under året avkastat 5,6 (0,7) procent.

Brandkontoret stäms på 15 Mkr efter skyfall hos Folkoperan

Brandkontoret krävs på 15 miljoner kronor efter en vattenskada orsakad av ett skyfall, som drabbade Folkoperan i Stockholm. 

Den 27 juli 2014 drabbades Stockholm av ett riktigt skyfall. Under tio minuter föll mer än 20 millimeter regn. 

Regnovädret ledde till omfattande vattenskador i lokaler på Hornsgatan i Stockholm som hyrdes av Folkoperan. Ett 50-tal operaföreställningar fick ställas in, och först i januari året därpå kunde Folkoperan börja använda lokalerna igen. 

Efter förlikningsförhandlingar enades Folkoperan och Aktiebolaget Ernst Norrthon AB, som äger fastigheten, i januari i år om en uppgörelse efter vattenskadan. 

Enligt fastighetsbolaget handlar det om en extraordinär naturskada, som omfattas av företagets försäkring hos Brandkontoret. Kravet som riktas mot Brandkontoret gäller kostnader för utebliven hyra, uppröjning och skadestånd till Folkoperan. Brandkontoret har tillbakavisat kravet med motiveringen att det inströmmande vattnet inte kommit från markytan, utan i första hand från en innergård och att försäkringen inte täcker denna typ av skada. 

Det framgår av stämningsansökan att den skickats in till domstol i syfte att undgå preskription. 

Rekordutdelning förra året i Brandkontoret: 147,1 miljoner kr

Under förra året beslutade Brandkontoret om en rekordhög utdelning. Hela 147,1 miljoner kronor delades ut till försäkringstagarna, vilket är den högsta utdelningen sedan bolaget startade år 1746. 

Det framgår av bolagets årsredovisning som publicerats under mars. 

Under 2016 hade Brandkontoret en premieintäkt på 212,6 (118,2) miljoner kronor. Försäkringsrörelseresultatet uppgick till 5,0 (25,2) miljoner kronor. Årets resultat efter värdeförändringar uppgick till 475,9 (502,3) miljoner kronor.

Placeringstillgångarna uppgick vid årets slut på 5 729,2 (5 315,4) miljoner kronor. 

En bakgrund till det sjunkande försäkringsrörelseresultatet är att skadekostnaderna har ökat. Skadekostnadsprocenten steg till 84,4 (64,4) procent. 

Samtidigt har försäljningen i bolaget ökat, skriver VD Torbjörn Callvik i sin VD-kommentar. 

Brandkontoret + Einar Mattsson = sant! Femårigt avtal nu påskrivet

Brandkontoret har nu undertecknat ett femårigt uppdragsavtal som innebär att Einar Mattsson Byggnads AB ansvarar för teknisk och administrativ förvaltningen av alla bolagets fastigheter.

Brandkontoret fattade redan i februari beslut om att förvaltningen av de egna fastigheterna ska överlåtas till extern aktör, eftersom det inte som Brandkontorets kärnverksamhet. Och u har uppdraget alltså gått till Einar Mattsson.

Den personal i Brandkontoret som berörs erbjuds möjlighet att följa med i övergången till Einar Mattsson.

– Vi ville hitta en samarbetspartner som står för långsiktighet, seriositet och som har ett starkt varumärke i huvudstadsregionen. Einar Mattsson har erfarenhet även av äldre fastigheter med kulturhistoriska värden och olika kulturminnesmärkningar. Vi känner oss väldigt trygga med detta beslut, säger Torbjörn Callvik, VD för Brandkontoret, i en presskommentar.

Totalt handlar det om 19 fastigheter i Stockholm om totalt 60 000 kvadratmeter.

Avtalet träder i kraft den 1 juli.