Etikett: claes jansson

Utredningsförslag om mildrade krav för förlängd sjukpenning

Under fredagen överlämnade den särskilde utredaren Claes Jansson ett delbetänkande med titeln ”Ingen regel utan undantag” med förslag på vissa tekniska förändringar av den allmänna sjukförsäkringen. Han har i huvudsak tre förslag: Mildra kraven när det gäller prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagar, ändra på begreppet ”oskäligt” efter 365 dagar, ändra kraven för personer som har kort tid kvar i arbetslivet. 

Bakgrunden är att rätten till sjukpenning i dag bedöms utifrån vissa tidsgränser. Efter att en person har haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar ska arbetsförmågan i de flesta bedömas mot ett normalt förekommande arbete.

Men ibland kan det behövas undantag från den regeln. Utredaren föreslår i sitt delbetänkande olika regeljusteringar som gör att det i vissa fall det ska vara möjligt — i högre utsträckning än i dag — att kunna skjuta upp en sådan bedömningen av arbetsförmågan.

– En trygg sjukförsäkring är en försäkring med tydliga och förutsebara villkor. Det är lika viktigt att människor inte fastnar i långa sjukskrivningar som att den som kan återgå i sitt arbete ska ges möjlighet till det även om man varit sjukskriven en längre tid. Arbetet och arbetsplatsen betyder ofta mycket för att en sjukskriven person ska tillfriskna, säger Claes Jansson i en presskommentar.

– Sverige ska ha en trygg och välfungerande sjukförsäkring. Vi behöver stärka förutsättningar för människor som varit sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Jag ser nu framemot att fördjupa mig i utredningens förslag, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i sin kommentar.

I betänkandet föreslås att det ska bli lättare att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete efter att man haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar, eftersom kraven i dag för uppskjutande av bedömning anses vara för höga. Dessutom föreslår utredningen att det ska vara möjligt att även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan pröva arbetsförmågan mot arbete hos arbetsgivaren — under förutsättning att det är sannolikt att den sjukskrivne kan återgå i arbetet. Efter att en person varit sjukskriven i mer än två år ska det däremot inte vara möjligt att skjuta upp prövningen mot ett normalt förekommande arbete.

Ett slutbetänkande från utredaren väntas den 15 oktober.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av betänkandet. 

Regeringen tillsätter ny utredning om sjukförsäkringens framtid

Regeringen beslutade i dag att tillsätta en ny utredning för att se över dagens regler för den allmänna sjukförsäkringen. Utredare blir Claes Jansson, tidigare enhetschef vid LO-TCO Rättsskydd. Utredningen ska enligt direktiven slutredovisas i oktober 2019, och ett första delbetänkande ska presenteras i januari 2019. 

Utredningen får i uppdrag att se över sjukförsäkringen, bland annat när det gäller tillämpningen av begreppen ”normalt förekommande arbete” och ”särskilda skäl” vid bedömning av arbetsförmåga.

Parallellt med detta har regeringen beslutat om att tillsätta en nationell samordnare för sjukförsäkringen, med uppdraget att utgå från individens resa genom sjukförsäkringen. Till samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess har utsetts Mandus Frykman som är affärsområdeschef på Previa och forskare på Karolinska institutet. Han ska delredovisa sitt uppdrag den 30 april 2019 och slutredovisa uppdraget senast den 30 april 2020.

– En trygg och välfungerande sjukförsäkring är en grundbult i den svenska modellen. En utmaning är att säkerställa att myndigheterna samverkar tillräckligt i sitt arbete för att ge människor det stöd man behöver. Sjukförsäkringen ska vara trygg och behöver moderniseras. Mandus Frykman och Claes Jansson har ett tydligt mandat att driva på den utvecklingen, säger socialminister Annika Strandhäll i en presskommentar.

Här hittar du regeringens hela pressmeddelande om den nya utredningen.