Etikett: Finland

Skandia Fastigheter fokuserar mer på Sverige – säljer i Finland

Skandia Fastigheter meddelar att man sålt fastigheten Salmisaarenaukio 1 i kontorsområdet Gräsviken, Helsingfors. Köpare är Castellum och tillträde skedde under fredagen den 29 juni.

Enligt Skandia har försäljningen att göra med att man nu fokuserar på den svenska fastighetsmarknaden.

– Med högtryck i våra stadsutvecklingsprojekt i Sverige kommer vårt fokus framöver att riktas på vårt befintliga bestånd i och runt framför allt Malmö, Göteborg och Stockholm, säger Anders Kupsu, VD för Skandia Fastigheter, i en presskommentar. 

MySafety Försäkringar öppnar nytt kontor i Kuopio i Finland

MySafety Försäkringar öppnar ett nytt kontor i Kuopio i Finland. 

MySafety grundades 1999 i Sverige med fokus på id-skyddsförsäkring. I dag har företaget sammanlagt över 1,5 miljoner användare i Sverige, Norge och Finland. Den finländska verksamheten har bedrivits från kontoret i Vallgård i Helsingfors med cirka 100 medarbetare. Nu öppnar MySafety alltså sitt andra kontor i Finland.

Från kontoret i Kuopio kommer initialt cirka 15 personer att arbeta, bland annat med företagets ID-skydd.  

År 2016 hade MySafety Försäkringar en omsättning på 301 (264) miljoner kronor och ett resultat på 34 (35) miljoner kronor. 

Huomenta Suomi! Skandia satsar på fastigheter i Helsingfors

Skandia Fastigheter har genomfört ett första fastighetsförvärv i Finland. Planen är att växa ytterligare i Finland och på sikt bygga upp en egen förvaltningsorganisation i Helsingfors.  

Den förvärvade fastigheten Salmisaarenaukio 1 ligger i Gräsviken, ett kontorsområde cirka tio minuter väst om Helsingfors stadskärna. Byggnaden uppfördes 2007 och har en uthyrningsbar yta på drygt 14 000 kvm.

Enligt Skandia Fastigheter kan förvärvet ses som startskottet för en växande finsk verksamhet. Expansionen i Finland är tänkt att ske inom bolagets samtliga nuvarande segment: kontor, bostäder, köpcentrum och samhällsfastigheter.

Bakgrunden är enligt Skandia att Finlands växande ekonomi förväntas ge goda förutsättningar för fastighetsmarknaden framöver. Fokus inför kommande förvärv ligger på Helsingforsområdet, inklusive Esbo och Vanda.

– Den finska fastighetsmarknaden är attraktiv genom dess möjlighet att ge en högre direktavkastning relativt Sverige. Samtidigt blir Finlands ekonomi allt starkare, med goda förutsättningar för företagande och tillväxt, vilket på lång sikt även kan förväntas innebära en god värdetillväxt på den kommersiella fastighetsmarknaden. Dessutom har våra marknader likheter i form av transparens, affärsvillkor och sätt att samarbeta, säger Anders Kupsu, VD på Skandia Fastigheter, i ett pressmeddelande.