Etikett: Johanna Gustafsson

Söderberg: Handelsbanken och Nordnet höjer sitt betyg i hållbarhet

Handelsbanken och Nordnet höjer sitt betyg i hållbarhet, och går från rött till gult i Söderberg & Partners granskning av svenska fondförsäkringsbolag.

Handelsbankens höjning beror på att företaget arbetar med hållbarhet i fondurvalet på ett nytt sätt, och har gjort det lättare för kunderna att välja fonder utifrån hållbarhet. Nordnets höjning beror på att de har inkluderat hållbarhet som en del av den modell de har för att välja in nya fonder.

Enligt Söderberg & Partners väljer nu allt fler bolag att inkludera hållbarhetsbetyg i sin fondförteckning. 

– Under hösten har vi kunnat se en ny trend att fler fondförsäkringsbolag har valt att inkludera Morningstars hållbarhetsbetyg i listan över fonder jämte avkastning och avgift. Det är en positiv utveckling att sparare nu har möjlighet att välja fonder utifrån hållbarhet hos de flesta fondförsäkringsbolagen, säger Johanna Gustafsson, ansvarig analytiker för fondförsäkringar på Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners kommer framöver att justera sina betygsgränser för fondförsäkringsbolagen, så att det ställs högre krav för att få grönt och gult betyg.