Etikett: Niclas Ward

Niclas Ward lämnar Trygg-Hansa – Mats Dahlquist blir tf VD

Trygg-Hansas VD Niclas Ward väljer nu att lämna företaget. Enligt Trygg-Hansa har Niclas Ward och den högsta ledningen inte fullt ut har en samsyn kring hur bolaget ska drivas framåt. Det meddelar Trygg-Hansa i dag på förmiddagen. 

Processen med att rekrytera en ny VD för Trygg-Hansa har startat. Marknad- och Kommunikationsdirektör Mats Dahlquist tillträder som tillförordnad VD med omedelbar verkan. Mats Dahlquist har tidigare varit VD inom resebranschen, bland annat för Kuoni Nordic AB.

– Mats har lång erfarenhet av att leda och skapa ökat kundvärde genom digitalisering från sin tid inom resebranschen. Genom ett fortsatt starkt fokus på kundupplevelse och förenkling kan han fortsätta att leda vårt utvecklingsarbete framåt, säger Patrick Bergander.

Niclas Ward har varit VD på Trygg-Hansa sedan 2017.

– Jag respekterar Niclas beslut och vill tacka honom för hans arbete och engagemang, säger Patrick Bergander, VD och koncernchef för Codan/Trygg-Hansa, i en presskommentar.

Trygg-Hansa lägger ned privat kundservice i Växjö – 140 berörs

Trygg-Hansa meddelade i dag att man beslutat att flytta sin kundserviceverksamhet för privatpersoner från Växjö till Malmö. Cirka 140 anställda berörs, och erbjuds nya jobb i Malmö. För den som inte kan flytta med blir konsekvensen uppsägning på grund av arbetsbrist.

Genom att samla kundservicen på ett ställa i landet är tanken att det ska vara möjligt att jobba mer enhetligt med arbetssätt, processer, rekrytering och utbildning. Flytten av verksamheten kommer att ske allt eftersom rekryteringar blir klara i Malmö, men planen är att förändringen ska vara klar under sommaren 2018.

Enligt Trygg-Hansa är beslutet om att koncentrera verksamheten inom privatmarknad till en enda ort också ett resultat av färre inkommande samtal från kunder.

– De senaste åren har antalet telefonkontakter gått ned och den långsiktiga trenden visar att samtalen kommer att bli färre de kommande åren då kundmötet i allt högre utsträckning sker i digitala kanaler, skriver Trygg-Hansa i sin information om förändringen. 

I praktiken innebär flytten att Trygg-Hansa lägger ner större delen av verksamheten i Växjö, medan kundserviceavdelningen i Malmö nära fördubblas i storlek. Ett tiotal roller inom marknad, företag och skador påverkas inte av flytten från Växjö till Malmö.

Trygg-Hansas VD Niclas Ward var på plats i Växjö under tisdagseftermiddagen för att informera personalen om den planerade flytten. 

Nu blir Niclas Ward VD för Trygg-Hansa på riktigt!

Nu registreras Niclas Ward som VD för Trygg-Hansa på riktigt.

Den 16 mars meddelade Codan Forsikring till den svenska Finansinspektionen att Niclas Ward är VD för bolagets svenska filial, det vill säga Trygg-Hansa.

I går den 22 mars skickade Trygg-Hansa in motsvarande registerändring till det svenska bolagsverket.

Beslutet att Niclas Ward skulle bli VD för Trygg-Hansa fattades i augusti förra året, sedan dåvarande VD Johan Agerman lämnat bolaget för att börja som VD för Länsförsäkringar AB.

Då arbetade Niclas Ward på If som chef för affärsområde Industri.

Under mellantiden gick Trygg-Hansa/Codans koncernchef Patrick Bergander in som VD för Trygg-Hansa.

Den 22 februari påbörjade Niclas Ward sin nya anställning på Trygg-Hansa. Och nu registreras han alltså formellt som VD i filialen. 

Ledningsgruppen i Trygg-Hansa är i skrivande stund oförändrad jämfört med tidigare. Förutom Niclas Ward ingår: 

• Henric Uggla – Claims

• Mats Dahlquist – MarCom

• Susanne Holmström – Personal Lines

• Pierre Schuster – Commercial Lines

• Nina Lindhé – Operations & Process

• Mikael Kärrsten – Underwriting

• Fatima Antonsson – HR

• Niklas Eriksson – IT

• Marcus Nordstrand – Finance

• Sirpa Brathall – Governance & Control

Bilarna brinner i orten – men hur mycket är försäkringsbedrägerier?

Varför ökar de anlagda bilbränderna i Sverige? Under 2017 genomför försäkringsbranschen en gemensam kontrollaktivitet kring bilbränder för att utreda om det är vanligt att försäkringsbedrägerier är orsaken till bilbränder.

Under 2015 betalade försäkringsbranschen ut närmare 157 miljoner kronor i skadeersättning för brinnande bilar.

Nu lägger försäkringsbranschen extra resurser på dessa skador för att utreda i vilken utsträckning försäkringsbedrägerier kan vara en orsak till anlagda bilbränder.

– Bränderna skapar otrygghet i samhället. Försäkringsbranschen vill ta sitt ansvar och utreda om försäkringsbedrägerier är en vanlig orsak till bilbränder. Vi kommer därför att titta extra på denna typ av skador, säger Mats Galvenius, vd för Larmtjänst, i en presskommentar.

Årligen betalar de svenska skadeförsäkringsbolagen ut omkring 50 miljarder kronor i skadeersättning. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör mellan 5 till 10 procent av dessa utbetalningar. Under 2016 genomförde försäkringsbranschen 7417 bedrägeriutredningar vilket är en ökning jämfört med 2015 då 6967 bedrägeriutredningar genomfördes. Bedrägeriutredningarna ledde till att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 471 miljoner kronor. Totalt gjordes 391 polisanmälningar av misstänkta försäkringsbedrägerier.