Etikett: världsnaturfonden

Nordea Liv & Pension tecknar samarbetsavtal med WWF

Nordea Liv & Pension Sverige har tecknat ett samarbetsavtal med Världsnaturfonden, WWF. 

Avsikten är att avtalet ska bidra  till ökad kunskap om hållbara investeringar och främja kunskapsutbytet om investeringar i linje med Parisavtalet. Målet är att göra finansiella flöden förenliga med en omställning mot låga växthusgasutsläpp och en utveckling som är motståndskraftig till klimatförändringar.

Avtalet mellan Nordea Liv & Pension och WWF består inledningsvis av portföljanalys, integrering och samverkan.

— Vi är väldigt glada över samarbetet med WWF som är ett viktigt steg i vår utveckling inom hållbarhetsområdet. Den nya metoden innebär att vi använder en så kallad framåtblickande scenarioanalys. Metoden kallas för PACTA och visar hur väl portföljers innehav i noterade aktier och företagsobligationer stämmer överens med Parisavtalets klimatmål. Vi är övertygade om att företag med aktivt klimatarbete skapar förutsättningar för hög avkastning och att våra kunder uppskattar Nordeas påverkansarbete för en mer hållbar framtid, säger Johan Nystedt, VD Nordea Liv & Pension Sverige, i en presskommentar.

Här hittar du mer information om samarbetsavtalet. 

Greater Than får WWF-utmärkelse för klimatvänlig bilförsäkring

Insurtech-bolaget Greater Than meddelade i dag att man fått utmärkelsen Climate Solver-bolag 2017. Climate Solver är en utvecklingsportal utvecklad av Världsnaturfonden, WWF, som bland annat lyfter fram innovationer som kan minska koldioxidutsläpp. 

Greater Than prisas för tekniken bakom vad som beskrivs som världens första digitala bilförsäkring som belönar de som kör mindre, miljövänligare och säkrare. 

– Jag är extremt stolt och glad över att vi får den här utmärkelsen av Världsnaturfonden. Med hjälp av vår spjutspetsinnovation vill vi förändra försäkringssystemet till att bli rättvisare och miljövänligare, säger Liselott Johansson, VD för Greater Than, i ett pressmeddelande:

Tidigare i år lanserade Greater Than en ny typ av bilförsäkring tillsammans med Moderna Försäkringar. Försäkringen är tänkt att belöna bilister att köra mindre, miljövänligare och säkrare.

Tre ytterligare bolag i Sverige har fått utmärkelsen Climate Solver-bolag: 

Swedish Algae Factory – ett företag som arbetar med material utvunnet från alger som ökar effektiviteten på solceller med mer än 4 procent, genom deras naturliga förmåga att fånga in ljus.

Formconsult som packar betong så att ytan blir jämnare och får bättre hållbarhet vilket sparar energi och koldioxid.

Scandinavian Water Technology som har utvecklat en tvättmaskin med ett filtersystem för att tvätta kläderna rena helt utan kemikalier.