PTK och Svenskt Näringsliv enades om nytt omställningsavtal

PTK och Svenskt Näringsliv har enats om ett nytt omställningsavtal för privatanställda tjänstemän. 

Det nya avtalet innebär bland annat betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom och sänkta avgifter för företagen, enligt ett pressmeddelande från PTK i dag på morgonen.

– Med den här överenskommelsen har vi förbättrat möjligheterna till omställning under hela arbetslivet, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, i en presskommentar.

– Båda parter inser att omställningsverktygen måste utvecklas för att fungera så effektivt som möjligt. Den samsynen har gjort att vi kunnat enas om bättre villkor för både företag och medarbetare, säger Peter Jeppsson, vice VD i Svenskt Näringsliv.

Betalda studier från och med nu. Från och med den 1 januari i år kan tjänstemän som behöver studera för att få ett nytt arbete få ekonomiskt stöd från TRR Trygghetsrådet.

Även uppsägning på grund av sjukdom ger stöd. Parterna har kommit överens om att även tjänstemän som sagts upp på grund av sjukdom omfattas av TRR:s omställningsstöd och avgångsersättning. Tidigare har främst uppsägning på grund av arbetsbrist givit möjlighet till stöd under omställningsavtalet.

Nollavgift för Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Svenskt Näringslivs medlemsföretag slipper nu helt avgift för omställningsavtalet. Det beror på att har TRR:s kapital har vuxit efter flera år av låg arbetslöshet bland tjänstemän. För anslutna företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv sänks avgiften från 0,7 procent av lönesumman till 0,4 procent.

Här hittar du mer detaljer om det nya omställningsavtalet. 

11 januari, 2019
Gunnar Loxdal