Nordnet fick ”Trophy of the Year” för försäkringsprojekt i Finland

• Grattis Nordnet — vinnare av Lumeras Trophy of the Year! Lumera har beslutat att belöna Nordnets lansering av sparförsäkringar i Finland.

Lumera meddelade den 31 maj att Nordnet vunnit utmärkelsen ”Trophy of the Year” för sitt projekt ”Finnish Endowment Wrapper”.

Nordnet lanserade under våren den digitala försäkringssparprodukten SIP, spar- och investeringspolicy, i Finland.

— Genom Nordnets nyligen lanserade lösning får kunderna tillgång till en modern och flexibel digital produkt som erbjuder konkurrenskraftiga priser och ett brett investeringsuniversum, heter det i Lumeras beskrivning av lanseringen.

Eftersom Nordnet kunde dra nytta av den etablerade plattformen och sina befintliga system gick det snabbt att gå från beslut till handling med den nya produkten i Finland.

Priset togs emot av Carl Lönndahl, chef för Liv och Pension på Nordnet Bank.

Så här lyder juryns motivering:

”Nordnet har visat att dess välgrundade, skalbara affärsmodell effektivt kan expandera till nya marknader. Genom att erbjuda innovativa produktlösningar som ger mervärde till kunderna utmanar Nordnet etablerade lokala marknadsaktörer. I våras lanserades den digitala försäkringssparprodukten SIP (Spar- och investeringspolicy) i Finland för allmänheten, som riktar sig till ett produktområde som tidigare främst riktat sig till rikare kunder. Genom Nordnets nylanserade lösning får kunderna tillgång till en modern och flexibel digital produkt som erbjuder konkurrenskraftiga priser och ett brett investeringsuniversum. Samtidigt kunde Nordnet dra nytta av den etablerade plattformen och befintliga system, vilket kräver minimal anpassning till specifika marknadsbehov. Denna strategi möjliggjorde effektiv expansion och enhetlig verksamhet i alla nordiska länder. Under de senaste 20 åren har Nordnet utvecklats från en utmanare till en etablerad marknadsaktör. Detta initiativ visar deras pågående engagemang för att utveckla innovativa produkter som inte bara utmanar befintliga konkurrenter utan också tilltalar nya målgrupper.”

Juryn har bestått av Staffan Hansén, Helena Palmgren och Per-Erik Gullnäs.

— Lumera vill gratulera Nordnet till deras framgångar och tacka alla inblandade teammedlemmar för allt hårt arbete och ansträngning, som är ett imponerande exempel på prestation och tjänar som inspiration i liv- och pensionsbranschen. Vi önskar Nordnet fortsatt framgång i deras framtida strävanden, skriver Lumera i en kommentar.

3 juni, 2024
Gunnar Loxdal