Skadekostnader för brand och åska ökade med 56 % under 2023

• Oj vilken ökning av brandskador! Ett fåtal omfattande bränder i företagsfastigheter under 2023 bidrog till den kraftiga ökningen av skadeutbetalningar inom företags- och fastighetsförsäkring.

Svensk Försäkring rapporterade på torsdagen att kostnaderna för försäkringsskador orsakade av brand och åska ökade med 56 procent under 2023 jämfört med 2022. Den kraftiga kostnadsökningen skedde trots att antalet brandorsakade skador gick ned med 8 procent under året.

De utbetalda skadeersättningarna ökade kraftigt särskilt när det gäller företags- och fastighetsförsäkringar, där det nästan skett en dubblering.

Företag och fastigheter stod också för hela 76 procent av skadeeutbetalningarna.

• Kajsa Lindell Hagelin

— Det är ett fåtal mycket omfattande bränder i företagsfastigheter under 2023, som bidrar till den kraftiga ökningen av skadeutbetalningar inom företags- och fastighetsförsäkring. En stor del (33 procent) av de utbetalda försäkringsersättningarna är för bränder som orsakats av överhettning i maskiner, säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Totalt betalade försäkringsbolagen ut ersättning för närmare 24 000 skador. Ersättningsbeloppen uppgick till totalt 10,3 miljarder kronor.

Inom företags- och fastighetsförsäkringar var det genomsnittliga skadebeloppet 1,2 miljoner kronor per skada under 2023. Tidigare år har detta belopp uppgått till omkring 550 000 kronor.

13 juni, 2024
Gunnar Loxdal