Etikett: Alka

Tryg har nu genomfört förvärvet av Alka

Tryg A/S meddelade under torsdagen att transaktionen där Alka köps upp av Tryg nu har genomförts. 

Tidigare i veckan gav danska Konkurrence- og forbrugerstyrelsen klartecken för förvärvet av Alka.

Tryg  har lovat att genomföra vissa förändringar av sin verksamhet i samband med förvärvet, bland annat ta vissa exklusivitetsavtal.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till cirka 8,2 miljarder DKK och finansieras bland annat genom en nyemission på 4 miljarder DKK. Genom förvärvet får Tryg en samlad marknadsandel på den danska privatmarknaden med 22 procent, inklusive Alkas 6 procent.

Alka har traditionellt varit knutet till den danska fackföreningsrörelsen. Bolaget har 380 000 kunder och en premieintäkt på 2,5 miljarder DKK. Folksam har fram till i dag ägt 10 procent av bolaget, men förband sig redan i slutet av förra året att sälja sina aktier till Tryg.

Nu har Tryg fått klartecken för sitt förvärv av Alka

Den danska försäkringskoncernen Tryg meddelade på måndagen att man nu har fått ett slutligt godkännande från Konkurrence- og forbrugerstyrelsen för sitt förvärv av Alka.

I samband med godkännandet från Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har Tryg lovat att genomföra vissa förändringar av sin verksamhet. Det handlar bland annat om att ta bort exklusivitetsavtal i vissa partnersamarbeten.

Tryg uppskattar att dessa åtaganden sammantaget kommer att kosta omkring 20 miljoner DKK per år under fem års tid. Synergierna från samgåendet med Alka väntas uppgå till cirka 300 miljoner DKK.

Trygs förvärv av Alka offentliggjordes i december förra året, och köpeskillingen uppgår till cirka 8,2 miljarder DKK. Förvärvet finansieras delvis genom en nyemission på 4 miljarder DKK. Ursprungligen uppskattade Tryg att affären skulle kunna genomföras under våren 2018, men vissa invändningar mot affären från Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har fördröjt avtalet.

Alka har traditionellt varit knutet till den danska fackföreningsrörelsen. Bolaget har 380 000 kunder och en premieintäkt på 2,5 miljarder DKK. Folksam äger i dag 10 procent av bolaget. Genom förvärvet får Tryg en samlad marknadsandel på den danska privatmarknaden med 22 procent, inklusive Alkas 6 procent.

Konkurrensmyndigheten kritiserar Trygs förvärv av Alka

Den danska konkurrensmyndigheten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har invändningar mot den planerade affären där försäkringskoncernen Tryg köper Alka.

Det var i december förra året som det offentliggjordes att Tryg planerar att förvärva Alka för 8,2 miljarder DKK.

Men nu framkommer det att det finns invändningar mot fusionen och hur den kan komma att påverka den danska försäkringsmarknaden.

Exakt vad dessa invändningar består i har inte offentliggjorts, men Tryg skriver i ett pressmeddelande att man inte är överens med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bedömning och har en dialog för att lösa de frågor som har dykt upp.

Enligt Tryg har man framfört förslag på en lösning som inte ska innebära några strukturella förändringar, det vill säga att det inte behövs säljas av några tillgångar för att affären ska få klartecken.

När affären offentliggjordes var ambitionen att den skulle kunna slutföras under första halvåret i år. Den tidplanen har redan spruckit. Tryg skriver i sin pressinformation att man förväntar sig att alla de frågeställningar som har dykt upp hos myndigheterna kommer att lösas, och att affären väntas vara slutförd i slutet av detta år.

Alka har traditionellt varit anknutet till den danska fackföreningsrörelsen. Bolaget har i dag 380 000 kunder och en premieintäkt på 2,5 miljarder kronor. Folksam är i dag ägare till 10 procent av bolaget.

Tryg är verksamt i Sverige genom Moderna Försäkringar.

Tryg: Nyemission på 4 Mdr DKK finansierar köpet av Alka

Tryg A/S har genomfört en nyemission för att bidra till finansieringen av förvärvet av danska Alka Forsikring. Nyemissionen är på totalt 4 miljarder DKK. 

Nyemissionen har genomförts som en private placement riktad till danska och internationella institutionella placerare. 

Totalt tillförs Tryg A/S 27 400 000 nya aktier genom nyemissionen, som registreras per den 8 december. De nya aktierna motsvarar drygt 9 procent av aktiekapitalet i Tryg. 

Köpeskillingen för Alka uppgår till 8,2 miljarder DKK.  

Flera styrelsemedlemmar har förvärvat aktier i Tryg i samband med Alka-affären. Bland annat rapporterar Tryg att styrelsemedlemmen Carl-Viggo Östlund har köpt 300 Tryg-aktier för ett sammanlagt värde på 46 020 DKK.

Tryg köper Alka i miljardaffär – Folksam säljer sina 10 %

Försäkringskoncernen Tryg har avtalat om att förvärva Alka Forsikring, som har nära band till den danska arbetarrörelsen och fackliga organisationer som största ägare. Folksam Sak har hittills varit delägare i bolaget med drygt 10 procent av aktierna, men har liksom övriga ägare avtalat om att sälja sin andel i företaget till Tryg.

Köpeskillingen är på 8,2 miljarder DKK. Affären väntas bli fullbordad under första halvåret 2018.

Alka har i dag 380 000 kunder och en premieintäkt på 2,5 miljarder kronor. Bolagets combined ratio har stadigt legat på 84 procent de senaste fem åren. De senaste tolv månaderna har Alkas försäkringstekniska resultat legat på 325 miljoner DKK.

Så här uttalar sig Trygs koncernchef Morten Hübbe om affären i ett pressmeddelande:

– Vi är mycket nöjda med köpet av Alka som kommer att stärka vår position i Danmark. Alka har levererat en bra kombination av goda finansiella resultat och en hög tillväxt framdriven av ökad kundnöjdhet. Alka ligger i framkant när det gäller digital distribution, vilket gör det lättare att vara kund. Vi ser fram emot att vidareutveckla det redan goda samarbetet mellan Alka och den fackliga rörelsen, baserat på Trygs erfarenhet av samarbete med fackförbund. Vi ser också fram emot att Alkas kunder ska få glädje av TryghedsGruppens medlemsbonus, som har utgjort 8 procent av premien per år de senaste tio åren. Härutöver ser vi attraktiva synergier och vinster med samgåendet både för Tryg och för Alka.

Genom förvärvet får Tryg en samlad marknadsandel på den danska privatmarknaden med 22 procent, inklusive Alkas 6 procent.

Folksam Sak gick in som ägare i Alka 1991. För Folksam Saks del medför nu försäljningen en reavinst på motsvarande cirka 700 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispositioner.

Folksamgruppens CFO Jesper Andersson kommenterar affären så här i ett pressmeddelande i dag på morgonen:

– Det här är en fantastisk affär för våra sakförsäkringskunder. Förutom engagemanget som delägare har Folksam Sak haft ett samarbete med Alka i decennier.

Försäljningen är villkorad av godkännande från bland andra danska Finansinspektionen samt konkurrensmyndigheten.