Etikett: Alm. Brand

Alm Brand gjorde en vinst på 640 miljoner DKK

Alm Brand-koncernen uppnådde under årets nio första månader ett resultat på 640 miljoner DKK före skatt. Enligt bolaget är resultatet mycket tillfredsställande och man uppskattar nu att helårsresultatet uppgå till mellan 700 och 750 miljoner DKK. 

— Jag är mycket nöjd med koncernens samlade resultat. Ett bra överskott som överträffar våra förväntningar och medför en uppjustering av Alm Brands förväntade resultat för hela 2018. En hög och mycket tillfredsställande kundtillströmning inom koncernens samtliga verksamheter, detta när vi samtidigt har mycket nöjda och lojala kunder, så jag glädjer mig verkligen över Alm Brands utveckling, säger bolagets VD Søren Boe Mortensen i sin kommentar.

Inom skadeförsäkring var överskottet 205 miljoner DKK under tredje kvartalet. Premieintäkterna ökade med 2,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Combined ratio uppgick till 85,4 procent, bland annat till följd av färre storskador och väderrelaterade skador än förväntat. Alm Brand erbjuder även pensionsförsäkringar. Inom området pension var vinsten före skatt på 31 miljoner DKK samtidigt som premievolymen ökade med 44 procent jämfört med motsvarande period 2017. Alm Brands bankverksamhet uppvisade ett överskott på 6 miljoner DKK före skatt under kvartalet, vilket bolaget betraktar som icke tillfredsställande.

Alm Brand fick klartecken för köp av Saxo Bank

Danska försäkringskoncernen Alm Brand meddelar att man nu fått klartecken för sitt förvärv av Saxo Privatbank. Under året kommer de 110 medarbetarna och de 17 500 kunderna att föras över till Alm Brand. 

– Det är glädjande att myndigheterna så snabbt har godkänt köpet av Saxo Privatbank. Nu kan vi hälsa våra nya medarbetare och nya kunder välkomna till koncernen. Det har vi glatt oss mycket åt, säger Kim Bai Wadstrøm, VD för Alm Brand Bank i en presskommentar.

Med förvärvet ökar Alm Brand Bank sin verksamhet med 50 procent.

– Köpet är en stor förstärkning av banken där vi uppnår långt bättre förutsättningar för vår tillväxt, eftersom storlek är viktigt för att kunna erbjuda kunderna de bästa villkoren och kunna driva verksamheten mer effektivt. Vi får en mycket attraktiv kundgrupp och betydligt större muskler på investeringsområdet och private banking-segmentet. Slutligen får vi 2 500 nya små och medelstora företag i vår företagsbank, säger Kim Bai Wadstrøm.

Alm. Brand växer genom förvärv av Saxo Privatbank

Det danska finans- och försäkringskoncernen Alm. Brand meddelade i dag att man kommit överens med Saxo Bank om att förvärva företagets huvuddelen av bankens verksamheter inom private banking, Saxo Privatbank. 

Affären innebär också att Alm. Brand och Saxo Bank tecknar ett avtal om partnerskap, bland annat när det gäller digital utveckling. Enligt Alm. Brand betyder affären att man lägger grunden för att bygga upp en finanskoncern med helhetsrådgivning inom bank, försäkring och pension. 

– Vi är mycket nöjda med att få möjlighet att kunna överta denna sunda och välskötta bank. Köpet passar perfekt in i Alm. Brands strategi när det gäller tillväxt och möjligheten att kunna hjälpa så många kunder som möjligt med deras finansiella behov, säger Alm. Brand A/S VD Søren Boe Mortensen i en presskommentar.

Alm. Brand Bank har i dag cirka 50 000 kunder. Med förvärvet av Saxo Privatbank tillkommer 15 000 privatkunder och 2 500 mindre och medelstora företagskunder. 

Efter förvärvet uppgår Alm. Brand Banks förvaltade kapital till cirka 60 miljarder DKK. 

Saxo Bank har sedan i oktober förra året en ny ägarsituation. Det meddelades då att Sampo förvärvat 19,9 procent av bolaget samtidigt som kinesiska Geely gick in om huvudägare med 51,5 procent av aktierna. Huvuddelen av Geelys aktier förvärvades under förra året från bolagets grundare Lars Seier Christensen.  

Alm Brand stoppar alla investeringar i fossila bränslen

Danska försäkringsbolaget Alm Brand har beslutat att stoppa alla investeringar i företag som arbetar med fossila bränslen som kol, gas och olja. Alm Brand är därmed först i den danska finanssektorn att stoppa investeringar i fossilt bränsle. 

Alm Brand har även beslutat att upphöra med investeringar i verksamheter kopplade till spel, pornografi, tobak och vapen. 

– Vi upplever en ökad efterfrågan på fossilfria investeringsportföljer från bland annat kommuner, regioner och pensionskassor. Med detta initiativ når vi dem. För våra kunder ligger det en stor politisk risk i att vara oetisk, säger Torben Frederiksen, direktör för Asset Management i Alm Brand, i en presskommentar.

Här kan du läsa mer om beslutet i Alm. Brand

Digitalisering skapar billig hemförsäkring för unga i Danmark

En hemförsäkring där man bara försäkrar just de prylar man faktiskt vill ha försäkrade. Det är Yndlings ­– ett digitalt försäkringskoncept från danska Alm. Brand.

Den danska försäkringskoncernen Alm Brand har lanserat det digitala försäkringskonceptet Yndlings för att nå ungdomar i åldersgruppen 18–25 år, en stor potentiell marknad eftersom fyra av tio i den gruppen saknar hemförsäkring.

Yndlings grundförsäkring innehåller ansvarsförsäkring, rättshjälp och tillfälligt boende om ens hem blir obeboeligt på grund av en skada. Den kostar 19 DKK i månaden och har ingen bindningstid.

Om man vill kan man försäkra även prylar man är rädd om, som cykel, mobiltelefon eller dator. Man kan lägga till eller ta bort prylar när som helst.

Kunderna får vara med och påverka hur försäkringen ska utvecklas framöver, om den till exempel ska kunna kompletteras med reseförsäkring och annat som vanliga hemförsäkringar redan har.

– Det är en förlöpare till en mer digital försäkringsmarknad där det blir möjligt att sätta samman sin helt personliga försäkringslösning och bara betala för det som man själv vill få täckt, säger Pia Holm Steffensen, ansvarig för privatmarknad i Alm. Brand, i en kommentar.

Danska Alm Brand lanserar specialförsäkring för drönare

På måndagen lanserade danska Alm. Brand en specialförsäkring för drönare. 

Danska myndigheter är på väg att skärpa lagstiftningen, så att det kommer att krävas ansvarsförsäkring för den som använder drönare. Ansvarskravet kan uppgå till maximalt 7 miljoner DKK. 

Alm. Brand är först ut på marknaden med att lansera en speciell ansvarsförsäkring för drönare. Försäkringen riktar sig både till företag och privatpersoner, och kan även kompletteras med en kaskoförsäkring.  

I Danmark finns i dag uppskattningsvis drygt 10 000 drönare. 

Danska Alm. Brand tar över rörelsen i taxiförsäkringsbolag

Alm. Brand meddelade i dag på morgonen att man är på väg att överta rörelsen i landets största renodlade taxiförsäkringsbolag, Trafik G/S. Affären väntas få klartecken vid bolagsstämman i Trafik G/S den 26 april. 

Alm. Brand vill växa inom transportområdet. Under hösten lanserade kan nya produkter för lastbils- och transportområdet.  

Övertagandet av Trafik G/S kan ses som ett led i den strategin. 

– Vi är glada för att Trafik G/S har valt ut oss för att ta över verksamheten. Vi ser att företaget har mycket nöjda kunder, vilket är viktigt för oss, och vi tror att vi kan göra dem ännu mer nöjda, säger Peter Flemmer, direktör för företag och lantbruk i Alm. Brand, i en presskommentar. 

Totalt handlar det om 3 000 fordon, inräknat även försäkringar för privata fordon och specialfordon för bland annat transporter av äldre och handikappade.

En bakgrund till att Trafik G/S har letat efter en partner som kan överta bolagets verksamhet, är de nya Solvens 2-reglerna som gör det svårare att driva mindre försäkringsverksamheter, med tanke på ökade krav på solvens och rapporter.