Etikett: Alm. Brand

Alm Brand gjorde en vinst på 640 miljoner DKK

Alm Brand-koncernen uppnådde under årets nio första månader ett resultat på 640 miljoner DKK före skatt. Enligt bolaget är resultatet mycket tillfredsställande och man uppskattar nu att helårsresultatet uppgå till mellan 700 och 750 miljoner DKK. 

— Jag är mycket nöjd med koncernens samlade resultat. Ett bra överskott som överträffar våra förväntningar och medför en uppjustering av Alm Brands förväntade resultat för hela 2018. En hög och mycket tillfredsställande kundtillströmning inom koncernens samtliga verksamheter, detta när vi samtidigt har mycket nöjda och lojala kunder, så jag glädjer mig verkligen över Alm Brands utveckling, säger bolagets VD Søren Boe Mortensen i sin kommentar.

Inom skadeförsäkring var överskottet 205 miljoner DKK under tredje kvartalet. Premieintäkterna ökade med 2,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Combined ratio uppgick till 85,4 procent, bland annat till följd av färre storskador och väderrelaterade skador än förväntat. Alm Brand erbjuder även pensionsförsäkringar. Inom området pension var vinsten före skatt på 31 miljoner DKK samtidigt som premievolymen ökade med 44 procent jämfört med motsvarande period 2017. Alm Brands bankverksamhet uppvisade ett överskott på 6 miljoner DKK före skatt under kvartalet, vilket bolaget betraktar som icke tillfredsställande.

Alm Brand fick klartecken för köp av Saxo Bank

Danska försäkringskoncernen Alm Brand meddelar att man nu fått klartecken för sitt förvärv av Saxo Privatbank. Under året kommer de 110 medarbetarna och de 17 500 kunderna att föras över till Alm Brand. 

– Det är glädjande att myndigheterna så snabbt har godkänt köpet av Saxo Privatbank. Nu kan vi hälsa våra nya medarbetare och nya kunder välkomna till koncernen. Det har vi glatt oss mycket åt, säger Kim Bai Wadstrøm, VD för Alm Brand Bank i en presskommentar.

Med förvärvet ökar Alm Brand Bank sin verksamhet med 50 procent.

– Köpet är en stor förstärkning av banken där vi uppnår långt bättre förutsättningar för vår tillväxt, eftersom storlek är viktigt för att kunna erbjuda kunderna de bästa villkoren och kunna driva verksamheten mer effektivt. Vi får en mycket attraktiv kundgrupp och betydligt större muskler på investeringsområdet och private banking-segmentet. Slutligen får vi 2 500 nya små och medelstora företag i vår företagsbank, säger Kim Bai Wadstrøm.