Etikett: AMtrust

KO stämmer AmTrust – kräver ändring av försäkringsvillkor

Konsumentombudsmannen har invändningar mot AmTrusts försäkringsvillkor, som man anser är oskäliga. Nu har KO stämt AmTrust, och kräver ett förbud vid vite mot att använda vissa formuleringar i försäkringsvillkoren för konsumentförsäkring. 

Stämningen riktar sig dels mot försäkringsbolaget AmTrust International, dels mot generalagenten i Sverige AmTrust Nordic.

Det som KO framförallt har invändningar emot är att avtalsvillkoren för AmTrusts konsumentförsäkringar innebär att ersättning inte lämnas för en förlorad mobiltelefon eller surfplatta,. om försäkringstagaren har varit grovt vårdslös eller lämnat mobilen/surfplattan utan tillsyn.  KO menar att detta krav borde ha utformats som en säkerhetsföreskrift.

Av stämningsansökan framgår att diskussionen om försäkringsvillkoren inleddes 2016 då Konsumentverket påbörjade ett tillsynsärende. Då AmTrust efter påpekande inte ändrade sina villkor som Konsumentverket krävde, överlämnades ärendet till KO.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av stämningsansökan.