Etikett: AP6

Margareta Alestig Johnson utsedd till tf VD för Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fondens styrelse har utsett vice VD Margareta Alestig Johnson till tf VD, sedan  VD Karl Swartling aviserat sin avgång. En rekryteringsprocess för att hitta en ny ordinarie VD har inletts.

Margareta Alestig Johnson har varit anställd vid Sjätte AP-fonden sedan 2013.

Tidigare har hon bland annat varit CFO vid JCE Group, CFO vid Broströms Tanker AB och CFO vid Swisslog.

– För mig och styrelsen har det varit en förmån att arbeta med Karl Swartling som professionellt och framgångsrikt utvecklat AP6 inom ramen för den långsiktiga strategin. Vi önskar honom all lycka till i hans nya uppdrag. AP6 har en stabil och kompetent organisation som under tiden då rekrytering av ny vd pågår, kommer att ledas av Margareta Alestig Johnson, vice vd sedan sex år, säger Sjätte Ap-fondens VD Catrina Ingelstam i en presskommentar.

Catrina Ingelstam ny ordförande i Sjätte AP-fonden

Regeringen har idag utsett Catrina Ingelstam till ordförande för Sjätte AP-fondens styrelse. Catrina Ingelstam har en lång bakgrund inom ledande operativa roller och styrelseuppdrag med affärsfokus inom b.la. finans, fastigheter och försäkring.

Hon sitter i styrelsen sedan tidigare och ersätter Ebba Lindsö, som i början av april lämnade sitt uppdrag i Sjätte AP-fonden och alla övriga styrelseuppdrag, i samband med Allra-skandalen.

Regeringen har även utsett två nya ledamöter i Sjätte AP-fondens styrelse, Klas Eklund och Katarina Staaf.

– AP-fonderna har i uppgift att bidra till svenska folkets pensioner, så att sitta i en AP-fondstyrelse är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Jag är glad för de nya krafter som nu tillförs styrelserna samtidigt som jag vill uttrycka min uppskattning för styrelsernas och fondernas arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en presskommentar.

Ledamöterna i de sex AP-fondernas styrelser, totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande, utses för ett år i taget.