Etikett: SJätte AP-fonden

Margareta Alestig Johnson utsedd till tf VD för Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fondens styrelse har utsett vice VD Margareta Alestig Johnson till tf VD, sedan  VD Karl Swartling aviserat sin avgång. En rekryteringsprocess för att hitta en ny ordinarie VD har inletts.

Margareta Alestig Johnson har varit anställd vid Sjätte AP-fonden sedan 2013.

Tidigare har hon bland annat varit CFO vid JCE Group, CFO vid Broströms Tanker AB och CFO vid Swisslog.

– För mig och styrelsen har det varit en förmån att arbeta med Karl Swartling som professionellt och framgångsrikt utvecklat AP6 inom ramen för den långsiktiga strategin. Vi önskar honom all lycka till i hans nya uppdrag. AP6 har en stabil och kompetent organisation som under tiden då rekrytering av ny vd pågår, kommer att ledas av Margareta Alestig Johnson, vice vd sedan sex år, säger Sjätte Ap-fondens VD Catrina Ingelstam i en presskommentar.

AMF och AP6 nya storägare i Anticimex

AMF och Sjätte AP-fonden har gått in som nya storägare i Anticimex. 

Det är riskkapitalbolaget EQT, knutet till Investor, som har sålt ut 19 procent av aktierna i Anticimex till fyra institutionella ägare: AMF, Sjätte AP-fonden, investmentbolaget Volito och norska Cubera. 

Aktieförsäljningen sker på en värderingar av hela Anticimex till 22 miljarder kronor, på skuldfri basis. Det är en rejäl ökning av bolagets värdering sedan 2012 då EQT gick in som ägare, för en värdering på 2,9 miljarder kronor på skuldfri basis. Under perioden har bolaget växt från 2 miljarder kronor till 6 miljarder kronor i omsättning. Bolaget har i dag cirka 4 000 anställda i 17 länder. 

AMF skriver i ett pressmeddelande i dag på morgonen att investeringen är på totalt 1,5 miljarder kronor i Anticimex, i en mix av stam- och preferensaktier.

– Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Anticimex. AMF:s starka finansiella ställning, i kombination med den långsiktighet som ligger i vårt uppdrag som tjänstepensionsbolag, gör det möjligt för oss att genomföra den här typen av större investeringar i olistade företag. Det förbättrar vår riskspridning, och stärker våra möjligheter att generera en bra avkastning åt våra sparare även i en lågavkastande miljö, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF, i sin presskommentar. 

Här kan du läsa en artikel i Dagens Industri som ger en fördjupad bild av affären.

Nu lämnar Ebba Lindsö Sjätte AP-fondens styrelse

Ebba Lindsö lämnar nu styrelsen för Sjätte AP-fonden där hon i dag är ordförande. Hon har meddelat Finansdepartementet att hon inte står till förfogande för omval i samband med regeringens årliga översyn av AP-fondernas styrelser senare i vår.

Ebba Lindsö har utsatts för stark kritik i samband med sitt engagemang som ordförande för Allra.

Detta nämns dock inget om i presskommentaren från Sjätte AP-fonden.  

– Jag är stolt över det framgångsrika förändringsarbete som styrelsen för Sjätte AP-fonden tillsammans med organisationen har uträttat under mina sex år som ordförande. Fonden är idag en välrenommerad och professionell aktör inom tillgångsslaget. Vi möts med respekt, inte minst av internationella aktörer. Den nya investeringsinriktningen från 2011, som nu är fullt implementerad, och inte minst vårt väl genomarbetade hållbarhetsarbete, har mottagits positivt. Med nuvarande ledning, stärkta processer och en väl genomförd strategi står fonden nu mycket stark, säger Ebba Lindsö i en presskommentar.

Även styrelseledamoten Henrik Dagel i Sjätte AP-fonden har meddelat regeringen att han inte står till förfogande för omval. 

Enligt Dagens Industri i dag kommer Ebba Lindsö att avgå från samtliga styrelseuppdrag senare under året. Hon kommer däremot att fortsätta att delta i Di:s skuggdirektion.

Avkastning på 6,5 % i AP6 – sämst av AP-fonderna 2016

Sjätte AP-fonden hade en avkastning på 6,5 procent under 2016, visar fondens årsredovisning. Därmed uppvisar Sjätte AP-fonden lägst avkastning av de fem AP-fonderna som ska fungera som buffert i pensionssystemet. 

Nu ska sägas att resultatet för Sjätte AP-fonden inte är riktigt jämförbart med AP-fonderna 1–4.

Sjätte AP-fonden har en annan konstruktion, där man i första hand investerar i onoterade bolag. Övriga AP-fonder ska investera huvudsakligen i börsnoterade aktier och räntebärande värdepapper.

Men oavsett detta verkar inte ledningen för AP6 riktigt tillfreds med att ligga sist i avkastningsligan bland AP-fonderna. 

I sin presskommentar säger AP6 VD Karl Swartling att årets avkastning har påverkats av hög likviditet till följd av stora avyttringar, samt hög investeringstakt. AP6 har genomfört ett stort antal transaktioner som skapar goda förutsättningar för en fortsatt hög avkastning på lång sikt, samtidigt som det initialt leder till en  lägre avkastning än föregående år, heter det i kommentaren.

Föregående års avkastning uppgick till 12,2 procent. De interna kostnaderna sjönk under året till 92 (106) miljoner kronor.

Sedan 2011 har det pågått en omställning av portföljen, som en följd av beslut i styrelsen om ny investeringsinriktning. Innehav som inte legat i linje med ny inriktning har successivt avyttrats. I och med att två av de största innehaven avyttrades – Volvofinans under 2015 och Norrporten under 2016 – kan denna omställning i princip sägas vara slutförd, säger fondens ledning i sin kommentar.