Etikett: Kärnkraft

Proposition om hårdare krav på försäkring för kärnkraftsbolag

I går den 12 april beslutade regeringen att lägga fram en proposition som bland annat innebär att det ställs hårdare krav på försäkring för kärnkraftsföretag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Propositionen med rubriken ”Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare” baseras på en överenskommelse har träffats mellan S, M, MP, C och KD, och innebär bland annat att ansvaret vid kärnkraftsolyckor utökas till 1 200 miljoner euro. 

Reaktorinnehavarna blir därmed skyldiga att ha en ansvarsförsäkring för motsvarande belopp.

– Ett ökat skadestånds- och försäkringsansvar innebär att reaktorinnehavarna i större utsträckning än vad som är fallet i dag får ta ansvar för kostnaderna för kärnkraftens risker, heter det i regeringens beskrivning av den nya lagstiftningen.

Här hittar du propositionen om de skärpta försäkringskraven för reaktorinnehavare. 

Tuffare krav på försäkring föreslås för kärnkraftsbolag

Regeringen har skickat ut på remiss en departementspromemoria om utökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för ägare av kärnkraftverk. I promemorian från miljö- och energidepartementet föreslås bland annat att reaktorägare får ett utökad ansvar för olyckor, och att de blir skyldiga att teckna en utvidgad försäkring. 

Förslaget i promemorian – som har titeln ”Ett utökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare”  – är att ägare av reaktorer ska vara ansvariga för ett belopp motsvarande 11 800 miljoner kronor om det inträffar en olycka. Det särskilda statsansvaret, som innebär att staten i sista hand ansvarar för ersättning upp till 6 miljarder kronor, kan därmed komma upphävas för den gruppen av anläggningsinnehavare.

Reaktorinnehavarna blir även skyldiga att ha en ansvarsförsäkring för motsvarande belopp.

– Ett ökat skadestånds- och försäkringsansvar innebär att reaktorinnehavarna i större utsträckning än vad som är fallet i dag får ta ansvar för kostnaderna för kärnkraftens risker, heter det i promemorian.

Sista dag att svara på remissen är 5 mars 2018.

Här kan du ta del av hela promemorian.