Tagg: Malmö

Aon i Malmö fokuserar på kundföretag med global närvaro

Aon i Malmö har valt att vikta om sin affär i Malmö mot primärt kunder med stor global närvaro. Det framgår av ett pressmeddelande under måndagen där Aon informerar om omorganisationen av sin verksamhet i regionen.

Enligt Aon kommer Malmökontorets huvudsakliga fokus framgent kommer att ta sikte på tillväxt inom segment kunder med global närvaro. Detta kommer bland annat att ske tillsammans med befintliga kunder, men främst genom att det ska bygga ny affär. 

– Målet med förändringen är att skapa en fortsatt stark position på försäkringsmarknaden i södra Sverige, skriver Aon i sin pressinformation. 

Aon meddelar också att den genomförda organisationsförändringen har berört ett fåtal medarbetare vid kontoret i Malmö. 

I samband med organisationsförändringen väljer Aon att byta adress i Malmö. Ett hyresavtal är tecknat med United Spaces om nya lokaler i ett helt nytt kontorshotell på Nordenskiöldsgatan 24 i centrala Malmö. Övriga hyresgäster i fastigheten är bland annat EY och Sparbanken Syd. Aon flyttar in i United Spaces STUDIO Malmö den 1 juni.

63 berörs när Gjensidige flyttar tjänster från Luleå till Malmö

Gjensidige Försäkring meddelar i dag att man beslutat att flytta en stor del av sin nuvarande verksamhet i Luleå. Sammanlagt berörs 63 medarbetare när Vardias privatkontor och Gjensidiges skadeverksamhet förs över från Luleå till Malmö. 

53 medarbetare på Vardias privatkontor i Luleå berörs när verksamheten flyttar till Gjensidiges kontor i Malmö. På kontoret i Malmö finns i dag cirka 100 medarbetare som arbetar med försäljning, kundservice och skador. Enligt Gjensidige är bakgrunden till beslutet bland annat att man vill förenkla och öka möjligheterna till synergier med den befintliga centerverksamheten i Malmö. 

Martin Jeppsson, Privatmarknadschef på Gjensidige Sverige, säger så här i en presskommentar: 

– Genom att slå samman kontoren kan vi bli effektivare, förenkla verksamheten och även dra nytta av de funktioner inom Gjensidiges övriga affärsområden som finns på plats i Malmö. När vi samlar vår kompetens på ett ställe får vi möjlighet att skapa ett större center som kan göra större nytta för våra kunder. Detta är ett led i att skapa kritisk massa och stordriftsfördelar inom centerverksamheten för Privat. 

Alla medarbetare på privatkontoret i Luleå är idag anställda i Vardia Försäkring.

”Förändringen kommer att medbestämmandeförhandlas med berörda fackförbund under kommande veckor och vi hoppas kunna erbjuda alla medarbetare på Vardia Försäkring anställning inom Gjensidige på kontoret i Malm”, heter det i informationen från Gjensidige. 

Samtidigt flyttas även den del av Gjensidiges skadeverksamhet som idag finns i Luleå. Det påverkar 10 medarbetare. Framöver kommer skadeverksamheten att samlas på Gjensidiges kontor i Malmö och Stockholm.

Gjensidiges företagskontor med 25 anställda i Luleå flyttar däremot inte.

Gjensidige framhåller att beslutet inte ska innebära någon förändring för Vardias kunder som kan fortsätta att kontakta Vardia via de vanliga kontaktvägarna.

Vilken kalldusch! 102 tjänster bort på Trygg-Hansa i Sundsvall

Trygg-Hansa meddelade i dag att stora delar av verksamheten i Sundsvall under året ska flytta till Malmö. Beslutet berör 102 anställda.

Förändringen berör flera orter i landet, men effekten blir störst i Sundsvall.

Huvudskälet till förändringen sägs vara digitalisering och robotisering.  

Elisabeth Sandblom är ordförande i Trygg-Hansas FTF-förening. Hon ser stora risker med beslutet.

– En neddragning av verksamheten i Sundsvall kommer att skicka merparten av de 102 anställda ut i arbetslöshet. Vår tidigare erfarenhet från liknande situationer har visat att endast några få har följt med till de nya orterna, trots att flytthjälp erbjuds, säger hon i ett pressmeddelande i dag.

– Även om vi så klart välkomnar digitalisering ser vi en risk att flytta verksamheten från Sundsvall, och det är bortfall av kompetens och kunskap. Medarbetarna i Sundsvall har mångårig erfarenhet. Det kommer att ta flera år innan man uppnår samma kompetens och kunskap. Kontoret i Sundsvall har haft låg personalomsättning som medfört stabilitet för både företaget och kunderna.