Etikett: Maria Malmer Stenergard

En förtäckt skatt! Resolutionsavgiften ifrågasätts i riksdagsfråga

Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot för moderaterna, ifrågasätter höjningen av resolutionsavgiften; bankernas avgift till den reserv som i ett krisläge ska användas för att återkapitalisera banker.

I en riksdagsfråga till finansminister Magdalena Andersson skriver hon att den utformning som regeringen föreslår innebär en förtäckt skatt. 

Maria Malmer Stenergard skriver i sin skriftliga fråga att det rimliga vore att medel som kommer in antingen fonderas eller används för att minska statsskulden.

”Den föreslagna konstruktionen innebär att medlen kan användas till löpande utgifter, vilket stärker bilden av att det rör sig om en skatt”, skriver hon.

Frågan som Magdalena Andersson ska svara på formuleras så här:

”Är det finansministerns ställningstagande att den finansiella stabiliteten stärks genom att resolutionsavgifterna kan användas till löpande utgifter i statsbudgeten, och i så fall av vilka skäl?”