Etikett: Öhman

Enhälligt ja! Nordnet rekommenderar budet efter höjning med 1 kr

Nordnets styrelse meddelade i dag att man enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att säga ja till kontantbudet på företaget från NNB Intressenter på 38 kronor per aktie. 

Nordic Capital Fund VIII och Öhmangruppen lämnade den 25 oktober 2016 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet, genom det gemensamt ägda bolaget NNB Intressenter AB.

Budet lågt ursprungligen på 37 kronor kontant för varje aktie, men har nu höjts till 38 kronor per aktie. Det motsvarar ett pris på hela Nordnet på 6 651 miljoner kronor. Erbjudandet innebär en premie om cirka 29 procent jämfört med stängningskursen för Nordnets aktie den 24 oktober 2016 innan budet offentliggjordes.

Öhmangruppen och Nordic Capital kontrollerar i dag sammanlagt drygt 72 procent av bolaget.

Öhman och Nordic Capital lägger bud på Nordnet

Styrelsen för Nordnet utvärderar just nu ett bud på samtliga aktier. Budet har lämnats i dag av Öhmangruppen och riskkapitalbolaget Nordic Capital, genom holdingbolaget NNB Intressenter AB. 

Budet ligger på 37 kronor per aktie. Före budet låg senaste betalkurs på 29,50 kronor per aktie. 

Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel har på grund av sitt deltagande på budgivarsidan inte deltagit och kommer inte att delta i Nordnets styrelses handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet.

Den övriga styrelsen, som utgörs av Anna Frick, Kjell Hedman, Bo Mattsson, Jaana Rosendahl och Anna Settman, har utsett Kjell Hedman till ordförande när det gäller att utvärdera budet.

Man kommer nu att utvärdera erbjudandet och inhämta ett värderingsutlåtande, och kommer därefter att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet.

E. Öhman J:or AB är redan i dag största aktieägare med 30,2 % av kapitalet.