Etikett: Lingyi Lu

Söderberg: ”Alarmerande passivitet i sakbolagens hållbarhetsarbete”

De svenska skadeförsäkringsbolagens passivitet när det gäller hållbarhetsarbetet är alarmerande med tanke på klimatkrisen och andra hållbarhetsutmaningar! Det menar Söderberg & Partners i sin analys av hur skadeförsäkringsbolagen arbetar med hållbarhet. 

Det är andra året i rad som Söderberg & Partners genomför en undersökning av skadeförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete.

I årets undersökning har man analyserat 21 bolag, utifrån perspektiv som handlar om hållbarhet i skadereglering, upphandling av leverantörer, miljöanpassning, kapitalförvaltning och hur bolagen ökar kunders och anställdas medvetenhet om sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar utveckling.

Enligt Söderberg & Partners visar resultatet av undersökningen på en stor variation bland sakbolagen.

— Bolagens förhållningssätt till hållbarhet och hur aktivt de arbetar med hållbarhetsfrågor skiljer sig stort mellan högsta och lägsta betyg, skriver Söderberg & Partners i sin information om undersökningen.

Överlag är slutsatsen i rapporten annars att det mesta har stått still. De flesta bolagen har varken har förbättrat eller försämrat sitt hållbarhetsarbete. Söderberg & Partners riktar i en kommentar stark kritik mot att bolagen inte har gjort mer för att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

— Med tanke på den klimatkris och de andra hållbarhetsutmaningarna som vi står inför, är bolagens passivitet alarmerande. De har inte råd längre att sitta på läktaren när effekterna av klimatförändringar direkt påverkar värdet på tillgångarna som försäkras, säger Lingyi Lu, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners, i sin kommentar.

Söderberg & Partners påpekar att försäkringsbranschen har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling, alltifrån när det gäller skadeförebyggande åtgärder och vilka skador som omfattas av en försäkring till vilka metoder som ska användas vid reparationer.

Fem bolag — Folksam, Gjensidige, If, Länsförsäkringar Sak och Protector — har fått grönt hållbarhetsbetyg. Ett grönt hållbarhetsbetyg indikerar att hållbarhet är integrerad i alla aspekter av verksamheten. Gult betyg delas ut till tre bolag: AIG, Svedea och Trygg-Hansa. Övriga bolag i undersökningen får rött betyg: Alandia, Berkley, Bridge, Chubb, CNA, Dina, ERV, HDI, Moderna, Nordeuropa, QBE, Riskpoint och Zurich.

Jämfört med förra årets analys har två bolag fått höjt hållbarhetsbetyg. Det är Protector som har höjt sit betyg från gult till grönt och Svedea som får höjt betyg från rött till gult. Folksam fanns inte med i föregående års undersökning,men kvalar nu in direkt bland bolagen med grönt betyg.

Två bolag, QBE och Zurich, har fått sänkt betyg jämfört med föregående års rankning, från gult till rött. Detta behöver inte i sig innebära att hållbarhetsarbetet har blivit sämre hos dessa bolag eftersom betygen delvis är relativa.

Här kan du ta del av Söderberg & Partners rapport om skadeförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete.