Etikett: Swedbank Försäkring

Swedbank Försäkrings förvaltade kapital ökade till 196 Mdr kr

Under tredje kvartalet i år ökade det förvaltade kapitalet i Swedbank Försäkring till 196 miljarder kronor, framgår det av Swedbanks kvartalsrapport under tisdagen. Det motsvarar en ökning med 11 procent under kvartalet. 

Av de 196 miljarderna under förvaltning härrör 93 miljarder kronor av vad Swedbank betecknar som Avtalspension, 68 miljarder kronor av kapitalförsäkring medan tjänstepension står för 25 miljarder kronor.

För banken som helhet uppgick de totala intäkterna under tredje kvartalet till 11 176 miljoner kronor och resultatet till 5 525 miljoner kronor. Det motsvarar en nedgång jämfört med andra kvartalet med 5 respektive 8 procent.

Johanna Okasmaa Nilsson ny VD för Swedbank Försäkring

Johanna Okasmaa Nilsson har utsetts till ny ordinarie VD för Swedbank Försäkring AB. Hon har närmast tidigare varit tillförordnad VD för Swedbank Försäkring AB.

Johanna Okasmaa Nilsson har arbetat inom Swedbank sedan 2010. Tidigare har hon bland annat varit chefsjurist på Swedbank Försäkring AB och chefsjurist inom affärsområdena Group Products, Group Savings och Group Lendings and Payments på Swedbank.

– Johanna har lång och gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen. Hon har varit ordförande för Swedbank Försäkring AB sedan 2014, och sedan i höstas har hon också varit tillförordnad vd. Det gör att hon är väl insatt både i de operativa frågorna och i den strategiska inriktningen för bolaget, det gör henne väl lämpad för uppdraget, säger Björn Elfstrand, chef för Group Savings och medlem i Swedbanks koncernledning.

Swedbank Försäkring AB grundades 1990 och är ett helägt dotterbolag till Swedbank. Bolaget har 140 anställda och är ett av Sveriges ledande försäkringsbolag med ett förvaltat kapital på cirka 180 miljarder kronor.

Swedbank Försäkring ökade förvaltat kapital till 170 Mdr kr

Under andra kvartalet ökade Swedbank Försäkring sitt förvaltade kapital med 3 miljarder kronor, till 170 miljarder kronor. Det framgår av Swedbanks kvartalsrapport som presenterades i dag. 

Premievolymen under andra kvartalet ökade med 22 procent till 671 (549) miljoner kronor, jämfört med andra kvartalet förra året. 

Swedbanks provisionsintäkter för livförsäkring låg under andra kvartalet på 168 (166) miljoner kronor. Kostnaderna för provisionsintäkterna steg till 48 (45) miljoner kronor. 

Provisionsintäkterna för sakförsäkring uppgick till 20 (16) miljoner kronor. Kostnaderna uppgick här till 5 (3) miljoner kronor. 

Av rapporten framgår också att Swedbank är det största livförsäkringsbolaget i Estland och det näst största i Litauen och Lettland. Marknadsandelarna uppgick per sista maj till 44 procent i Estland, 23 procent i Litauen och 22 procent i Lettland.

För Swedbank som helhet minskade intäkterna under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen uppgick till 11 procent till 10 393 (11 690) miljoner kronor. Resultatet sjönk med 24 procent till 4 750 (6 274) miljoner kronor. De minskade rörelseintäkterna beror bland annat på att banken hade en ingångsintäkt från Visa på 2 115 miljoner kronor första halvåret 2016. Både räntenettot och provisionsnettot ökade under första kvartalet 2017, jämfört med första kvartalet 2016. 

Här kan du ta del av hela Swedbanks kvartalsrapport.