Etikett: Skandia Liv

Skandias återbäring höjs till 7 procent vid årsskiftet!

Från den 1 januari 2017 höjer Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 5 procent till 7 procent. Det meddelar Skandia i dag på morgonen. 

– Vår framgångsrika förvaltning där alternativa investeringar och aktier gått särskilt starkt möjliggör att vi kan höja återbäringsräntan med två procent. Det är ett bevis på vår finansiella styrka och dessutom ett roligt besked att lämna till alla våra kunder som avslut på året, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw i ett pressmeddelande i dag på morgonen. 

Avkastningen i Skandia Liv under årets tre första kvartal uppgick till 5,9 procent. Den kollektiva konsolideringsgraden, ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och värdet av kundernas samlade försäkringskapital, uppgick den 31 november till 112 procent.

Hon blir ny firmatecknare för Skandia Liv

Marie Schöllin, administrativ chef på Skandia Liv, har utsetts till ny firmatecknare på företaget. 

Hon har arbetat på Skandia sedan 2002. Tidigare har hon bland annat varit administrativ chef på Alecta. 

Marek Rydén, tidigare CFO på Skandia, tecknar inte längre firma för Skandia. Han lämnade sin anställning i samband med att Skandia i oktober rekryterade Pia Marions från Folksam som ny CFO. 

Avkastning på 5,8 procent i Skandia – men premierna går nedåt

Aktier på tillväxtmarknader tillsammans med investeringar i infrastruktur och råvaror har bidrag till Skandias goda avkastning hittills i år. Till och med september uppgick livbolagets avkastning till 5,9 procent, enligt ett pressmeddelande i dag på morgonen. Men både nyförsäljningen och inbetalda premier har gått ned jämfört med föregående år. 

– Alla tillgångslag, även räntor, har bidragit till avkastningen hittills i år. Det visar på värdet av att ha en robust portfölj som klarar av att ge en god avkastning i skilda investeringsklimat. Hittills i år är det våra aktieinvesteringar på tillväxtmarknaderna som gett högst avkastning följt av våra investeringar i infrastruktur och råvaror, säger Hans Sterte, chef för Skandias kapitalförvaltning, i pressmeddelandet från Skandia.

Den 1 oktober höjdes den ordinarie återbäringsräntan från tre till fem procent på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital.

Att Skandia kan höja återbäringsräntan under nuvarande förutsättningar med låg ränta och svag global tillväxt är ett kvitto på att vi har ytterst kompetenta medarbetare på vår kapitalförvaltning. Vi ser också att kunderna visar fortsatt intresse för vår traditionella förvaltning och inflödet till kapitalförsäkringar har varit fortsatt högt, säger Skandias koncernchef, Frans Lindelöw i en presskommentar.

Samtidigt visar Skandias siffror att nyförsäljningen och inbetalda premier har gått ned jämfört med tidigare. 

Den viktade nyförsäljningen för sparförsäkringar på den svenska marknaden uppgick till 3 122 (3 784) miljoner kronor, varav försäljningen av traditionellt förvaltad försäkring stod för 2 093 (2 598) miljoner kronor och försäljningen av fond- och depåförsäkring för 1 029 (1 186) miljoner kronor.

Inbetalda premier uppgick till 26 631 (32 239) miljoner kronor för koncernen varav inbetalda premier för traditionell förvaltning på den svenska marknaden uppgick till 14 304 (18 153) miljoner kronor.

Vid utgången av tredje kvartalet uppgick Skandias förvaltade kapital till 593 miljarder kronor, jämfört med 571 miljarder vid årsskiftet. Den svenska, traditionella portföljen stod för 398 miljarder kronor och svensk fond- och depåförsäkring för 149 miljarder kronor.

Solvensgraden var oförändrad jämfört med årsskiftet och uppgick till 167 procent, den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 110 jämfört med 106 procent vid årsskiftet.