Etikett: SEB Pension & Försäkring

Förvaltningskostnadsprocenten ökar mest i SEB Pension

Av de större livbolagen har de flesta minskat sina kapitalförvaltningskostnader de senaste åren i förhållande till det förvaltade kapitalet. Men i några bolag har kostnadsprocenten ökat. Störst har ökningen de senaste tio åren varit i SEB Pension och Försäkring.

De senaste tio åren har de största livbolagens relativa placeringskostnader minskat kraftigt. I genomsnitt har förvaltningskostnaden gått ned från 0,10 procent av det förvaltade kapitalet till 0,6 procent, eftersom kostnaderna inte har stigit i samma takt som det förvaltade kapitalet.

Men spridningen mellan bolagen är stor.

De fem mest kostnadseffektiva bolagen i vår sammanställning har de senaste tio åren gått från en genomsnittlig kapitalförvaltningskostnadsprocent på 0,07 till i dag 0,05. Inte överraskande har Alecta den lägsta kostnadsprocenten i sammanställningen med 0,02 procent, följt av AMF med 0,03 procent. Skandia närmar sig och ligger i dag på en kapitalförvaltningskostnad på 0,04 procent.

Men i de fem minst kostnadseffektiva bolagen i sammanställning har tvärtom kapitalförvaltningskostnadsprocenten ökat i genomsnitt. Kostnadsprocenten har i dessa bolag i genomsnitt gått från 0,16 till 0,18 procent.

Störst har ökningen under tioårsperioden varit i SEB Pension och Försäkring, där kapitalförvaltningskostnadsprocenten på tio år har stigit från 0,08 till 0,19 procent.

Ett annat bolag inom SEB-koncernen, SEB Trygg Liv Gamla, är det bolag i vår sammanställning som i dag står för den högsta kapitalförvaltningskostnadsprocenten med 0,24 procent. Även i detta bolag har den procentsatsen stigit de senaste tio åren.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av hela rapporten.