Etikett: porsche

Volvo och Porsche i topp när det gäller stöldskydd på bilar

Volvo och Porsche ligger bäst till när man undersöker stöld- och inbrottsskydd på nya bilmodeller. Det visar försäkringsbranschens NVSA-kontroller av olika bilmodeller som offentliggjordes i dag. 

I dagsla¨get sa¨ljs cirka 250 olika bilmodeller i Sverige. Av dessa har 161 ga°tt igenom branschens NVSA-kontroller.

Bäst i testerna har Volvo och Porsche klarat sig. 

– Volvo befa¨ster sin ta¨tposition tillsammans med Porsche. Audi och Lexus har da¨remot backat na°got fra°n de tidigare a°rens toppresultat, men har rakt igenom godka¨nda bilar. Bakom toppskiktet ligger Volkswagen och Seat pa° ungefa¨r samma niva°, sa¨ger Anders Edvardsson, ansvarig fo¨r NVSA-normen i Sverige, i en presskommentar.

– De som da¨remot beho¨ver fo¨rba¨ttra sina modeller pa° det ha¨r omra°det a¨r till exempel Fiat, Dacia, BMW, Mercedes och Mazda.

BMW, Mercedes och Mazda tillhör de bilföretag som har valt att inte rapportera sina fordon fo¨r klassificering.