Etikett: svevia

Svevia Försäkring har nått vägs ände – bolaget är upplöst

Den 13 januari registrerades att Svevia Försäkrings AB har upplösts. Svevia beslutade under våren 2017 att försätta bolaget i likvidation. 

Svevia Försäkrings AB startade 2012, och har fram till avvecklingen varit ett helägt captive till statliga Svevia AB.

Under 2015 hade Svevia Försäkrings AB intäkter på 0,5 (3,0) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 0,0 (0,0) miljoner kronor. Marsh har fungerat som captive manager. 

Svevias finanschef, tillika VD för Svevia Försäkring, Erik Rosenberg sade till Sak & Liv i samband med beslutet om likvidationen förra året att nedläggningen bland annat berodde på att de ökade regelverkskraven enligt Solvens 2 lett till alltför höga administrativa kostnader i relation till intäkterna. 

Svevia AB är ett fristående statligt bolag med inriktning på infrastruktur. Koncernen har knappt 2 000 anställda på ett hundratal orter runt om i landet. Verksamheten i Svevia var fram till 2009 en del av Vägverket Produktion. 

Ytterligare ett bolag i likvidation – Svevia Försäkring lägger ned

Svevia Försäkrings AB har beslutat om att lägga ned verksamheten och väntas senare i år försättas i likvidation. 

Svevia Försäkrings AB startade 2012. Företaget är ett helägt dotterbolag till statliga Svevia AB, och har endast arbetat med att försäkra koncernens egna risker. 

Beslutat att avveckla företaget fattades under förra året.

Under mars månad har man både fattat beslut om att återkalla tillståndet att bedriva försäkringsrörelse och om att försätta bolaget i likvidation. 

Under 2015 hade Svevia Försäkrings AB premieintäkter på 3,0 (2,4) miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 0,0 (0,0) miljoner kronor. VD fram till avvecklingen har varit Svevias finanschef Erik Rosenberg

Sä här säger Erik Rosenberg till Sak & Liv om bakgrunden till nedläggningen: 

– Vår bedömning är att ökade regelverkskrav enligt Solvens 2 leder till alltför höga administrativa kostnader i relation till intäkterna i ett captivebolag av Svevia Försäkrings karaktär.

Har ni kommit överens med något annat försäkringsbolag som tar över de försäkringar som hittills har legat i det egna bolaget? 

– Exakt hur vi hanterar våra försäkringar vill vi inte gå in på. Svevia Försäkrings har endast försäkrat koncernbolag med begränsad risk och utan långa åtaganden, säger Erik Rosenberg.

Svevia-koncernen är ett fristående statligt bolag med inriktning på infrastruktur. Man har knappt 2 000 anställda på ett hundratal orter runt om i landet. Verksamheten i Svevia var fram till 2009 en del av Vägverket Produktion.