Etikett: trafikförsäkringen

SD-motion kritiserar den svenska obligatoriska trafikförsäkringen

Skyldigheten att teckna en trafikförsäkring bör begränsas till enbart en ansvarsförsäkring, föreslås det i en Sverigedemokratisk motion med riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson som första namn. 

Motionen har lämnats in med anledning av den proposition om nya regler om trafikförsäkringen som lagts fram nyligen, med utgångspunkt från ett EU-direktiv.

Motionärerna vänder sig mot att den svenska trafikförsäkringsplikten är mer omfattande än vad som i dag krävs från EU-nivå, och menar att den obligatoriska trafikförsäkringen bör begränsas till att enbart vara en ansvarsförsäkring för skador på tredje man.

— Försäkringsplikten bör begränsas till en ansvarsförsäkring eftersom det enbart är en sådan försäkring som krävs enligt direktivet. Det är negativt med överimplementering av EU-regler. En ansvarsförsäkring täcker enbart skador på tredje man. Den svenska trafikförsäkringen innebär ett bredare försäkringsskydd, försäkringen täcker också ersättning för personskador som drabbar fordonets förare, heter det bland annat i motionen.

I motionen kritiseras att det som beskrivs som en överimplementering av EU-direktivet innebär kostnader för Trafikförsäkringsföreningen, försäkringsgivarna och kunderna.

Motionärerna menar också att det krävs hårdare regler när det gäller säkerhet för elsparkcyklar, men anser att det inte behövs ett nationellt trafikförsäkringstvång.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av motionen.