Etikett: Trygghetsrådet TRR

PTK och Svenskt Näringsliv enades om nytt omställningsavtal

PTK och Svenskt Näringsliv har enats om ett nytt omställningsavtal för privatanställda tjänstemän. 

Det nya avtalet innebär bland annat betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom och sänkta avgifter för företagen, enligt ett pressmeddelande från PTK i dag på morgonen.

– Med den här överenskommelsen har vi förbättrat möjligheterna till omställning under hela arbetslivet, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, i en presskommentar.

– Båda parter inser att omställningsverktygen måste utvecklas för att fungera så effektivt som möjligt. Den samsynen har gjort att vi kunnat enas om bättre villkor för både företag och medarbetare, säger Peter Jeppsson, vice VD i Svenskt Näringsliv.

Betalda studier från och med nu. Från och med den 1 januari i år kan tjänstemän som behöver studera för att få ett nytt arbete få ekonomiskt stöd från TRR Trygghetsrådet.

Även uppsägning på grund av sjukdom ger stöd. Parterna har kommit överens om att även tjänstemän som sagts upp på grund av sjukdom omfattas av TRR:s omställningsstöd och avgångsersättning. Tidigare har främst uppsägning på grund av arbetsbrist givit möjlighet till stöd under omställningsavtalet.

Nollavgift för Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Svenskt Näringslivs medlemsföretag slipper nu helt avgift för omställningsavtalet. Det beror på att har TRR:s kapital har vuxit efter flera år av låg arbetslöshet bland tjänstemän. För anslutna företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv sänks avgiften från 0,7 procent av lönesumman till 0,4 procent.

Här hittar du mer detaljer om det nya omställningsavtalet. 

Fritt fram för skattefrihet i trygghetsstiftelserna!

Trygghetsstiftelser ska inte behöva betala skatt. Detta trots att de inte använder sina pengar för arbetsmarknadsinsatser under samma år som inebetalningarna görs till stiftelsen. Det framgår av en promemoria från Finansdepartementet. 

På arbetsmarknaden finns det flera kollektivavtalade trygghetsavtal, som innebär att arbetsgivarna betalar pengar till en särskild stiftelse. Pengarna används för insatser på arbetsmarknaden. När någon är på väg att förlora jobbet, går pengarna till exempel till utbildning eller hjälp med att hitta en ny anställning.

Exempel på sådana här insatser görs via Trygghetsrådet och Trygghetsfonden TSL – som ofta hyllas för sina insatser på arbetsmarknaden.

Men är trygghetsstiftelserna verkligen lagliga? Eller rättare sagt, uppfyller de verkligen lagens krav för att vara skattebefriade?

Lagen säger i dag att en stiftelse av det här slaget måste genomföra sina åtgärder under ett och samma år som pengarna betalas in, för att vara skattebefriade. Problemet är bara att arbetsmarknadsåtgärder ofta kommer under år när det är lågkonjunktur, i högkonjunktur behövs de inte lika mycket. Men pengarna betalas – enligt kollektivavtalet – in lika mycket varje år.

Arbetsmarknadens parter i form av bland annat LO, Svenskt Näringsliv och PTK – har vänt sig till regeringen för att få frågan klarlagd. Och svaret har nu alltså kommit i form av en promemoria, med ett lagförslag som tydligt klargör att de kollektivavtalade stiftelserna ska vara skattefria – trots att pengarna inte betalas ut i samma årsrytm som pengarna betalas in.  

Läs mer om förslaget här i departementspromemorian.