Etikett: vinge

Viveka Classon ska arbeta med Corporate Insurance på Vinge

Viveka Classon, tidigare chefjurist på Skandia, ansluter till den nybildade arbetsgruppen Corporate Insurance på Vinge. Hon börjar på Vinges Stockholmskontor i den 1 september 2017.

På Skandia var hon bland annat chefjurist i sex år, medlem i koncernledningen och sekreterare i Skandias styrelse. Hon kommer närmast från en tjänst som juristkonsult hos Kompass Advokat. 

Viveka Classon kommer att arbeta tillsammans med bland annat dela¨garna Fabian Ekeblad och Per Johan Eckerberg.

– De finansiella företagen utsätts för en flodvåg av nya och komplexa regler, ofta drivet av att EU vill harmonisera regelverken för medlemsländerna. Viveka har, ur vårt perspektiv, unika erfarenheter och kontakter genom att hon har arbetat i en central ställning i ett stort finansiellt företag. Vi tror att det medför att vi blir ännu bättre på att förstå våra klienter inom försäkring och den finansiella sektorn i stort samt stärker vår ledande position inom försäkring ytterligare, säger Fabian Ekeblad, arbetsgruppchef för Corporate Insurance, i en presskommentar.

 

.