Disciplinnämnden fattade beslut om varning och uteslutning

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd har fattat beslut i två ärenden som gäller god försäkringsförmedlingssed. I det ena fallet blev beslutet att utesluta en förmedlare, i det andra att tilldela det berörda företaget en varning. 

Båda besluten fattades av Disciplinnämnden den  29 maj och publicerades i tisdags, den 5 juni.

Uteslutning för försäljning av premiepensionsfonder 

Det första ärendet kom upp i nämnden sedan förmedlaren stämts av Konsumentombudsmannen och dömts i Patent- och marknadsdomstolen för felaktig marknadsföring av premiepensionstjänster.

KO hade invändningar mot att det vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster felaktigt gavs intryck av att företaget ingått muntligt avtal med konsumenten. Dessutom krävde bolaget betalning för premiepensionstjänster utan föregående giltig beställning.

Förmedlaren invände bland annat att försäljningen av premiepensionstjänster inte är att betrakta som försäkringsförmedling, varför det inte ska omfattas av kravet på god försäkringsförmedlingssed. 

Disciplinnämnden avvisade denna invändning, och påpekade att kravet på god försäkringsförmedlingssed även gäller sådant som inte är försäkringsförmedling så länge som det av allmänheten kan uppfatta som att det ligger nära försäkringsförmedling. Nämnden menar att förmedlarens agerande inneburit ett allvarligt åsidosättande av god försäkringsförmedlingssed – ja, så allvarligt att det finns grund för uteslutning. Att förmedlaren har avgått ur bolagets styrelse och avregistrerats som VD i bolaget och avregistrerat sig som försäkringsförmedlare, ändrar inte Disciplinnämndens bedömning. 

Varning för bristande ordning på klientmedel

I det andra fallet kom ärendet till Disciplinnämnden sedan Finansinspektionen fattat beslut om att tilldela företaget en varning och en sanktionsavgift. Detta sedan FI konstaterat att bolaget inte haft de rutiner som krävs för att skydda kundernas medel. Bland annat saknade bolaget kontroll och korrekt uppfattning om storleken på fordran avseende courtage mot klientmedelskontot, vilket lett till risk för kunderna att drabbas av ekonomisk skada.

Även i detta fall ansåg bolaget att ärendet låg utanför vad som är att betrakta som god försäkringsförmedlingssed, eftersom det handlade om värdepappershandel.

Nämnden påpekade i sitt beslut att praxis är att prövningen inte begränsad till regleringen i lagen om försäkringsförmedling, utan att även andra regelverk kan vara relevanta. Eftersom det är en förmildrande omständighet att bolaget vidtagit åtgärder för att korrigera bristerna menar nämnden att det kan räcka med en varning till företaget. 

Här hittar du besluten från Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

7 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048

JustInCase! Digitalt bolåneskydd i samarbete med Movestic

23 timmar Läs mer
Mats Andersson: Logiskt att avveckla PostNord Försäkringsförening
1 dag Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Skatteverket: Oklar skattesituation för pensionskassor efter ombildning
1 dag Läs mer

Fora återlämnar sitt tillstånd som försäkringsförmedlare

1 dag Läs mer
Länsförsäkringar gläds åt god avkastning för Bekväma fonder
1 dag Läs mer
"Det finns de som säger att förmedlare inte behövs. Det är som att säga att Ica-butiker inte behövs, för att var och en kan gå och handla sin mjölk själv på mejeriet och köpa mjöl vid kvarnen."
Sfm:s ordförande Gunnar Hökmark vid Inuresecs Lätt-att-göra-rätt-dagen.
Generali ansluter sig till i nettonollutsläppsalliansen
1 dag Läs mer
Saabs captivebolag Lansen gör beståndsöverlåtelse till Malta
1 dag Läs mer
Årets fattigaste dag — och enligt LF är kvinnorna mest drabbade
2 dagar Läs mer
Topdanmarks combined ratio steg till 88,3 %
2 dagar Läs mer
Johan Fröberg utvecklar projekt för Skandias samhällsfastigheter
2 dagar Läs mer
If varnar: Tjuvar plundrar bostadshus efter sprängningar
2 dagar Läs mer