Disciplinnämnden fattade beslut om varning och uteslutning

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd har fattat beslut i två ärenden som gäller god försäkringsförmedlingssed. I det ena fallet blev beslutet att utesluta en förmedlare, i det andra att tilldela det berörda företaget en varning. 

Båda besluten fattades av Disciplinnämnden den  29 maj och publicerades i tisdags, den 5 juni.

Uteslutning för försäljning av premiepensionsfonder 

Det första ärendet kom upp i nämnden sedan förmedlaren stämts av Konsumentombudsmannen och dömts i Patent- och marknadsdomstolen för felaktig marknadsföring av premiepensionstjänster.

KO hade invändningar mot att det vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster felaktigt gavs intryck av att företaget ingått muntligt avtal med konsumenten. Dessutom krävde bolaget betalning för premiepensionstjänster utan föregående giltig beställning.

Förmedlaren invände bland annat att försäljningen av premiepensionstjänster inte är att betrakta som försäkringsförmedling, varför det inte ska omfattas av kravet på god försäkringsförmedlingssed. 

Disciplinnämnden avvisade denna invändning, och påpekade att kravet på god försäkringsförmedlingssed även gäller sådant som inte är försäkringsförmedling så länge som det av allmänheten kan uppfatta som att det ligger nära försäkringsförmedling. Nämnden menar att förmedlarens agerande inneburit ett allvarligt åsidosättande av god försäkringsförmedlingssed – ja, så allvarligt att det finns grund för uteslutning. Att förmedlaren har avgått ur bolagets styrelse och avregistrerats som VD i bolaget och avregistrerat sig som försäkringsförmedlare, ändrar inte Disciplinnämndens bedömning. 

Varning för bristande ordning på klientmedel

I det andra fallet kom ärendet till Disciplinnämnden sedan Finansinspektionen fattat beslut om att tilldela företaget en varning och en sanktionsavgift. Detta sedan FI konstaterat att bolaget inte haft de rutiner som krävs för att skydda kundernas medel. Bland annat saknade bolaget kontroll och korrekt uppfattning om storleken på fordran avseende courtage mot klientmedelskontot, vilket lett till risk för kunderna att drabbas av ekonomisk skada.

Även i detta fall ansåg bolaget att ärendet låg utanför vad som är att betrakta som god försäkringsförmedlingssed, eftersom det handlade om värdepappershandel.

Nämnden påpekade i sitt beslut att praxis är att prövningen inte begränsad till regleringen i lagen om försäkringsförmedling, utan att även andra regelverk kan vara relevanta. Eftersom det är en förmildrande omständighet att bolaget vidtagit åtgärder för att korrigera bristerna menar nämnden att det kan räcka med en varning till företaget. 

Här hittar du besluten från Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

7 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048

Dina Jämtland Västernorrland ska fusionera med Dina Nord

1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Skjut upp IFRS 17 till år 2023!
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Svedea utlyser båtstipendiet 2020 — för att få fler kvinnor till rors
2 dagar Läs mer

Göta Lejon upphandlar bland annat återförsäkring för terrorskydd

2 dagar Läs mer
Skandia lanserar ny rapport om effekten av sen examen
2 dagar Läs mer
"Varför ska bara sportstjärnor få ha sjukvårdsförsäkringar?"
Lotta Engzell-Larsson filosoferar i Dagens Industri om attityden till småföretagets behov av sjukvårdsförsäkringar. (16/4)
Caroline Farberger om att ha levt ett år som kvinna
2 dagar Läs mer
Utredning om upphandlade fonder för premiepensionen skjuts upp
3 dagar Läs mer
SPK tar hjälp av Advokatfirman Lindahl för ombildning till tjänstepensionsbolag
3 dagar Läs mer
Två nya studentförsäkringar från Lärarförsäkringar och Folksam
3 dagar Läs mer
Skandia Fastigheter planerar att odla växter på kontorsväggar
3 dagar Läs mer
Handelsbanken Liv beslutade om extra vinstutdelning på 770 Mkr
3 dagar Läs mer