Erinran mot förmedlare – bytte pensionslösning utan att informera

Disciplinnämnden har beslutat att meddela en erinran på en försäkringsförmedlare. Nämnden menar att förmedlaren bytte tjänstepensionslösning för en företagskund – utan att kunden fick tydlig information om detta.

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution – det nya namnet på Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd efter IDD-lagstiftningens införande – har beslutat om en erinran mot en förmedlare anställd vid ett franchiseföretag.

Efter en anmälan mot förmedlaren genomförde Insuresec en undersökning och överlämnade därefter ärendet till Disciplinnämnden.

Bakgrunden är att förmedlaren först avtalade om en tjänstepensionslösning för ett företag, en lösning som tillhandahölls av franschisegivaren. Men istället för att införa denna pensionslösning valde han att gå vidare med en helt annan lösning – utan att ha tecknat något nytt avtal med kundföretaget om detta.

Insurec menar att det mesta tyder på att den nya lösningen var sämre. Kundföretaget fick inte tillgång till de förmånliga villkor man var berättigad till i den avtalade pensionslösningen. De anställda fick också, enligt Insuresec, ett sämre utbud av försäkringsbolag att välja mellan och fick sämre villkor för anslutning till försäkringslösningarna och sämre kvalitet i administrationen. Enligt Insuresec har kundföretaget inte heller fått information om kostnaderna för den nya lösningen. På så vis har förmedlaren riskerat att orsaka de anställda och kundföretaget skada, menade Insuresec.

Varför skedde då detta? Insurec pekar på att förmedlaren fått högre provision för den nya lösningen än för den som avtalats med kundföretaget.

Förmedlaren förnekar att han gått bakom ryggen på kundföretaget, och har invänt att bytet av pensionslösning bland annat berodde på att administrationen av den lösning man avtalat om från början visat sig vara krångligare än man väntat sig.

Men Disciplinnämnden menar inte att förmedlarens argumentation håller.

— Att utan tydlig överenskommelse, utförligt dokumenterad rådgivning och tydlig information om skillnaderna mellan olika lösningar implementera en lösning som avviker från den lösning som ursprungligen avtalats med kunden strider mot god försäkringsförmedlingssed, oavsett förmedlarens egen bedömning av vilken lösning som är mest lämplig för kunden, skriver Disciplinnämnden i sitt beslut.

Disciplinnämnden menar att förmedlaren mycket väl skulle kunna ha fått en disciplinpåföljd i form av en varning eller uteslutning om det klarlagts att förändringen av pensionsavtalet var till nackdel för kunden och dessutom gett förmedlaren högre ersättning. Men eftersom nämnden inte anser att detta utretts tillräckligt stannar man vid en erinran.

Här kan du läsa hela beslutet – i anonymiserad form.

20 november, 2018
Gunnar Loxdal

JustInCase! Digitalt bolåneskydd i samarbete med Movestic

23 timmar Läs mer
Mats Andersson: Logiskt att avveckla PostNord Försäkringsförening
1 dag Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Skatteverket: Oklar skattesituation för pensionskassor efter ombildning
1 dag Läs mer

Fora återlämnar sitt tillstånd som försäkringsförmedlare

1 dag Läs mer
Länsförsäkringar gläds åt god avkastning för Bekväma fonder
1 dag Läs mer
"Det finns de som säger att förmedlare inte behövs. Det är som att säga att Ica-butiker inte behövs, för att var och en kan gå och handla sin mjölk själv på mejeriet och köpa mjöl vid kvarnen."
Sfm:s ordförande Gunnar Hökmark vid Inuresecs Lätt-att-göra-rätt-dagen.
Generali ansluter sig till i nettonollutsläppsalliansen
1 dag Läs mer
Saabs captivebolag Lansen gör beståndsöverlåtelse till Malta
1 dag Läs mer
Årets fattigaste dag — och enligt LF är kvinnorna mest drabbade
2 dagar Läs mer
Topdanmarks combined ratio steg till 88,3 %
2 dagar Läs mer
Johan Fröberg utvecklar projekt för Skandias samhällsfastigheter
2 dagar Läs mer
If varnar: Tjuvar plundrar bostadshus efter sprängningar
2 dagar Läs mer