Erinran mot förmedlare – bytte pensionslösning utan att informera

Disciplinnämnden har beslutat att meddela en erinran på en försäkringsförmedlare. Nämnden menar att förmedlaren bytte tjänstepensionslösning för en företagskund – utan att kunden fick tydlig information om detta.

Disciplinnämnden för försäkringsdistribution – det nya namnet på Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd efter IDD-lagstiftningens införande – har beslutat om en erinran mot en förmedlare anställd vid ett franchiseföretag.

Efter en anmälan mot förmedlaren genomförde Insuresec en undersökning och överlämnade därefter ärendet till Disciplinnämnden.

Bakgrunden är att förmedlaren först avtalade om en tjänstepensionslösning för ett företag, en lösning som tillhandahölls av franschisegivaren. Men istället för att införa denna pensionslösning valde han att gå vidare med en helt annan lösning – utan att ha tecknat något nytt avtal med kundföretaget om detta.

Insurec menar att det mesta tyder på att den nya lösningen var sämre. Kundföretaget fick inte tillgång till de förmånliga villkor man var berättigad till i den avtalade pensionslösningen. De anställda fick också, enligt Insuresec, ett sämre utbud av försäkringsbolag att välja mellan och fick sämre villkor för anslutning till försäkringslösningarna och sämre kvalitet i administrationen. Enligt Insuresec har kundföretaget inte heller fått information om kostnaderna för den nya lösningen. På så vis har förmedlaren riskerat att orsaka de anställda och kundföretaget skada, menade Insuresec.

Varför skedde då detta? Insurec pekar på att förmedlaren fått högre provision för den nya lösningen än för den som avtalats med kundföretaget.

Förmedlaren förnekar att han gått bakom ryggen på kundföretaget, och har invänt att bytet av pensionslösning bland annat berodde på att administrationen av den lösning man avtalat om från början visat sig vara krångligare än man väntat sig.

Men Disciplinnämnden menar inte att förmedlarens argumentation håller.

— Att utan tydlig överenskommelse, utförligt dokumenterad rådgivning och tydlig information om skillnaderna mellan olika lösningar implementera en lösning som avviker från den lösning som ursprungligen avtalats med kunden strider mot god försäkringsförmedlingssed, oavsett förmedlarens egen bedömning av vilken lösning som är mest lämplig för kunden, skriver Disciplinnämnden i sitt beslut.

Disciplinnämnden menar att förmedlaren mycket väl skulle kunna ha fått en disciplinpåföljd i form av en varning eller uteslutning om det klarlagts att förändringen av pensionsavtalet var till nackdel för kunden och dessutom gett förmedlaren högre ersättning. Men eftersom nämnden inte anser att detta utretts tillräckligt stannar man vid en erinran.

Här kan du läsa hela beslutet – i anonymiserad form.

20 november, 2018
Gunnar Loxdal

Dina Jämtland Västernorrland ska fusionera med Dina Nord

1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Skjut upp IFRS 17 till år 2023!
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Svedea utlyser båtstipendiet 2020 — för att få fler kvinnor till rors
2 dagar Läs mer

Göta Lejon upphandlar bland annat återförsäkring för terrorskydd

2 dagar Läs mer
Skandia lanserar ny rapport om effekten av sen examen
2 dagar Läs mer
"Varför ska bara sportstjärnor få ha sjukvårdsförsäkringar?"
Lotta Engzell-Larsson filosoferar i Dagens Industri om attityden till småföretagets behov av sjukvårdsförsäkringar. (16/4)
Caroline Farberger om att ha levt ett år som kvinna
2 dagar Läs mer
Utredning om upphandlade fonder för premiepensionen skjuts upp
3 dagar Läs mer
SPK tar hjälp av Advokatfirman Lindahl för ombildning till tjänstepensionsbolag
3 dagar Läs mer
Två nya studentförsäkringar från Lärarförsäkringar och Folksam
3 dagar Läs mer
Skandia Fastigheter planerar att odla växter på kontorsväggar
3 dagar Läs mer
Handelsbanken Liv beslutade om extra vinstutdelning på 770 Mkr
3 dagar Läs mer