Etikett: Kammarrätten i göteborg

Kammarrätten godkände svensk beskattning av pension i Portugal

Nej, det är inte säkert att du slipper svensk skatt på pension för att du flyttar till Portugal och bli portugisisk medborgare. Det framgår av en färsk dom i Kammarrätten i Göteborg. 

En person hade överklagat en dom från förvaltningsrätten om att 20 procents skatt skulle utgå på pension från KPA och Swedbank samt på allmän pension.

I sin inlaga till förvaltningsrätten hänvisade han till dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal, och pekade på att AMF gjort en annan bedömning när det gäller behovet av att betala SINK-skatt i Sverige. 

Förvaltningsrätten menade att lagen och dubbelbeskattningsavtalet inte innebar att det inte skulle dras SINK-skatt på pensionsinkomsterna.

Kammarrätten fann i sin dom inga skäl att göra en annan bedömning än förvaltningsrätten. 

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium läsa hela domen!

Domstol underkände konstruktion med kapitalförsäkring

Det kan ses som skatteflykt att använda en kapitalförsäkring för att få skattefri utdelning. Det menar Göteborgs kammarrätt som i flera fall nyligen har underkänt ett skatteupplägg med en kapitalförsäkring för fyra tidigare delägare i SBM Försäkring. 

Upplägget var – kraftigt förenklat – att en kapitalförsäkring i ett försäkringsbolag på Isle of Man övertagit delägarnas aktier i SBM Försäkring. När SBM Försäkring lämnade aktieutdelning till försäkringsbolaget kunde delägarna därmed ta ut aktieutdelningen skattefritt.

Skatteflykt, menade Skatteverket. 

Delägarna överklagade först Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten gick i sin dom gått helt på Skatteverkets linje och menat att upplägget med kapitalförsäkringen var att betrakta som skatteflykt. 

Även kammarrätten går i sina domar helt på Skatteverkets linje. Kammarrätten menar i sin dom att transaktionerna inte är affärsmässiga utan endast kan ses som ett sätt att sätt att kringgå svenska skatteregler. 

Du som har ett premiumabonnemang har möjlighet att ta del av en av domarna genom att klicka här.