Etikett: Nils Henriksson

10 procents återbäring från 1 juli i SEB Gamla Liv

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 juli 2017 från 7  till 10 procent före skatt och kostnadsavdrag.

– Fortsatt framgångsrik kapitalförvaltning ger oss nu möjlighet att höja återbäringsräntan till 10 procent, till gagn för våra kunder. Hur återbäringsräntan kommer att kunna fortsätta utvecklas beror på uppnådd avkastning och bedömd framtida avkastning, säger VD Nils Henriksson i en presskommentar.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 maj  117,6 procent och solvensgraden uppgick till 216 procent. Avkastningen under samma period uppgick till 4,5 procent. Bolaget förvaltar 180 miljarder kronor.