Etikett: Skandikon

Lars Carlsson utsedd till ny VD för Skandikon

Lars Carlsson har utsetts till ny VD för Skandikon. Han kommer närmast från uppdraget som ansvarig aktuarie i Försäkringsbranschens Pensionskassa, som administreras av Skandikon. 

Lars Carlsson har fungerat som tf VD under mars, och är från den 1 april ordinarie VD. Han har därmed lämnat uppdraget som aktuarie i FPK.  

Den tidigare VD:n Jan Karlsson har återgått till att vara chef för Risk & Hälsa i Skandia, samt ansvarig för kryssval. Han tillträder också som styrelseordförande för Skandikon. 

Skandikon arbetar med outsourcing inom pensionsadministration och stiftelseförvaltning. 

Skandikon är det gemensamma varumärket för Skandikon Administration AB, Skandikon Pensionsadministration AB och Svensk Pensionsadministration KB. De båda förstnämnda är dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt medan det sistnämnda ägs av Skandikon tillsammans med Försäkringsbranschens Pensionskassa.

Trots att Skandikon är dotterbolag i Skandiakoncernen, beskriver man sig som en oberoende tjänsteleverantör. Detta med tanke på att man inte har någon egen kapitalförvaltningstjänst utan arbetar med flera olika kapitalförvaltare och försäkringsbolag.