Etikett: villaägarna

Konsumentverket: Oklara villkor i Villaägarnas gruppförsäkring

Villaägarnas gruppskadeförsäkring ger otydlig information om vart en skada ska anmälas. Det menar Konsumentverket i en skrivelse till Gjensidige som är försäkringsgivare för gruppförsäkringen. 

Villaägarnas gruppskadeförsäkring är ett samarbete mellan Villaägarnas Riksförbund, försäkringsgivarna Gjensidige och Anticimex samt förmedlarbolaget Försäkringshuset Amb & Rosén. 

Informationen till försäkringstagarna otydlig när det gäller vart en skadeanmälan ska lämnas in, menar Konsumentverket. Enligt Konsumentverket riskerar den otydliga informationen leda till att en försäkringstagare avstår från att lämna in en skadeanmälan. 

– Mot ovanstående bakgrund är Konsumentverkets uppfattning att det är oklart beskrivet i villkoren att anmälan, som ska ske utan dröjsmål, ska göras till Gjensidige och hur försäkringsbolaget kan kontaktas. Villkoren riskerar därför att på grund av otydlighet vara oskäliga i AVLK:s mening, skriver Konsumentverket i sin bedömning. 

Konsumentverket anser också att villkoren borde innehålla mer information om vilka rättigheter man har som konsument. 

Gjensidige har nu fram till den 25 september på sig att besvara kritiken från Konsumentverket.