Etikett: DSB

Dina Försäkringar fick nej av HD i tvist efter tågolycka i Småland

Högsta domstolen har avslagit en begäran från Dina Försäkringar om prövningstillstånd för en tvist i anknytning till en tågolycka i Småland år 2013. Därmed tvingas Dina betala skadekostnader på 0,5 miljoner kronor och rättegångskostnader på 0,8 miljoner kronor.  

Den 8 september 2013 rådde dimma i Oskarshamnstrakten. Eftersom sikten var nedsatt noterade inte föraren av en personbil att det kom ett tåg farande, när han åkte i en obevakad järnvägskorsning.

Detta fick fatala följder. Bilen krockade med ett tåg på väg från Oskarshamn och en passagerare avled till följd av skadorna efter kollisionen.

En utredning efter olyckan visade att järnvägskorsningens konstruktion var olämplig. Även utan dimma var det begränsad sikt och Trafikverket menade att korsningen antingen borde slopas eller förses med bommar.

Tågbolaget DSB drabbades av skador på loket som kostade 0,5 miljoner kronor. DSB menade att detta borde betalas under trafikförsäkringen för bilen där Dina Försäkringar var försäkringsgivare. Dina höll inte med, utan framhöll bland annat den bristfälliga utformningen av korsninge.

Tingsrätten menade i sin dom att bilföraren orsakat olyckan genom grov vårdslöshet och att Dina därför skulle betala skadekostnaderna. Dina Försäkringar överklagade domen till hovrätten men utan framgång; hovrätten avgjorde tidigare i år till Dina Försäkringars nackdel. Dina överklagade till HD men fick alltså inte heller där något gehör.

Moderna vann i hovrätten i 36 Mkr-tvist efter tågolycka

Nej, Moderna behöver inte betala 36 miljoner kronor för skadorna vid en tågolycka. Svea hovrätts dom går på samma linje som tingsrättsdomen, det vill säga att olyckan berodde på brister i järnvägskorsningen – inte på felaktigt agerande av den lastbilsförare som omkom vid olyckan.

Det var den 10 april 2013 som en lastbil kolliderade med ett tåg vid en korsning i Forserum i Småland.

Lastbilsföraren omkom vid kollisionen. Det blev också omfattande skador på tåget och tågområdet. Trafiken stod stilla under lång tid. 

Tåget ägdes av DSB och var försäkrat hos If. Lastbilen var försäkrad hos Moderna. 

Hösten 2015 stämdes Moderna av If, DSB och Länstrafiken i Jönköpings län. De kärande tyckte att Moderna skulle stå för hela kostnaden eftersom Moderna var försäkringsbolag för lastbilens trafikförsäkring. Sammanlagt krävdes Moderna på 35,7 miljoner kronor, plus ränta. 

Moderna argumenterade däremot för att lastbilens förare inte orsakade olyckan utan att det var brister i järnvägskorsningen som var bakgrunden till kollisionen. Moderna fick rätt i Stockholms tingsrätt i en dom i december förra året. Domen överklagades till hovrätten.

I sin dom från i går den 23 november skriver Svea hovrätt att If, DSB och Länstrafiken inte kunnat visa att föraren var vållande till olyckan. 

Föraren gjorde inget fel! Moderna vann 36 Mkr-tvist efter tågolycka

Nej, Moderna behöver inte betala 36 miljoner kronor plus ränta för skadorna efter en tågolycka. Enligt en färsk dom berodde olyckan på brister i järnvägskorsningen, inte på felaktigt agerande av den lastbilsförare som omkom vid olyckan.

Den 10 april 2013 kolliderade en lastbil med ett tåg vid en korsning i Forserum i Småland. Lastbilsföraren omkom vid kollisionen, det blev omfattande skador på tåget och tågområdet. Trafiken stod stilla under lång tid. 

Tåget ägdes av DSB och var försäkrat hos If. Lastbilen var försäkrad hos Moderna. 

I september–oktober 2015 stämdes Moderna av If, DSB och Länstrafiken i Jönköpings län. De kärande tyckte att Moderna skulle stå för hela kostnaden eftersom Moderna var försäkringsbolag för lastbilens trafikförsäkring. Sammanlagt krävde de 35,7 miljoner kronor plus ränta av Moderna. 

Moderna menade däremot att lastbilens förare inte orsakade olyckan, utan att det var brister i järnvägskorsningen som var bakgrunden till kollisionen. 

I domen skriver Stockholms tingsrätt att korsningen har varit bristfällig, och att det inte är klarlagt att föraren av lastbilen har agerat felaktigt.