Etikett: Folksam Sak

400 miljoner kronor i reavinst när Folksam säljer till Fennia

Folksam meddelade i dag att man slutfört försäljningen av sitt ägande om 75 procent i finländska Folksam Skadeförsäkring. Reavinsten blir, som tidigare meddelats, 400 miljoner kronor. 

Det är finländska Fennia som nu köper aktierna från Folksam Sak för en köpeskilling på cirka 800 miljoner kronor.

— Affären gynnar därmed Folksam Saks kunder genom en stärkt kapitalbas och en högre solvensgrad, skriver Folksam i ett pressmeddelande i dag.

Folksam Skadeförsäkring i Finland hade i slutet av 2017 drygt 200 anställda. Premieintäkterna uppgick 2017 till motsvarande cirka 750 miljoner kronor. Folksam Sak har varit huvudägare i Folksam Skadeförsäkring sedan 2012. Även övriga ägare – Aktia Bank med 10 procents ägande och Veritas Pensionsförsäkring med 15 procents ägarandel – har beslutat att sälja sina andelar till Fennia. Samtliga berörda mydigheter har gett sitt godkännande.

Så här kommenterade Folksams koncernchef Jens Henriksson när planerna på affären offentliggjordes i oktober:

– Det här är en bra affär för våra sakförsäkringskunder och ett led i renodlingen av vår struktur med tydligt fokus på den svenska affären. Vi bedömer att Fennia är en bra och långsiktig ägare till den finska verksamheten.

Folksam Sak förbättrade combined ratio till 99,1 procent

Folksam Saks totalkostnadsprocent uppgick under januari–september till 99,1. Det är en rejäl förbättring jämfört med motsvarande period 2016, då totalkostnadsprocenten låg på 102,4, framgår det av dagens rapport från Folksam. 

Folksam Sak-koncernens premieintäkter steg till 10 925 (10 633) miljoner kronor för årets första nio månader, en ökning med 3 procent. 

Det försäkringstekniska resultatet steg till 203 (–31) miljoner kronor för perioden. Resultat efter skatt sjönk till 463 (1 502) miljoner kronor, framförallt beroende på sämre kapitalavkastning i koncernen. Totalavkastningen sjönk till 1,5 (5,2) procent. 

Konsolideringsgraden vid september månads utgång var på 161 (157) procent. 

Folksam passade i samband med rapporten på att berätta att Hyundai nyligen förlängt avtalet med Folksam i ytterligare tre år. Affären består av 49 000 personbilsförsäkringar och 60 000 assistansförsäkringar. 40 procent av de svenska Hyundaibilarna är försäkrade i Hyundai Bilförsäkring.  

Välkonsoliderat i båda Folksam-grupperna

Folksams beredskap är god! Folksam Sak-gruppen hade vid årsskiftet en solvenskvot på 1,96, medan Folksam Liv-gruppens solvenskvot låg på 3,73. Det framgår av Folksams solvensrapporter som publicerades i går torsdag. 

Solvens- och verksamhetsrapporter för 2016 lämnas i enlighet med Solvens II-regelverket.

Rapporterna beskriver bland annat verksamhet och resultat, företagsstyrningsystem, riskprofil och solvenssituation.

Klicka här för att ta del av rapporterna i sin helhet!

Folksam och AP1 köper fastigheter i Helsingborg

Folksam Liv, Folksam Sak och KPA Pensionsförsäkring köper fastigheter i Helsingborg för 3,8 miljarder kronor tillsammans med Första AP-fondens fastighetsbolag Willhem.

Bolagen köper tillsammans en bostadsportfölj om 2 299 lägenheter av Akelius. Folksamgruppen betalar 1 948 miljarder kronor för 28 fastigheter med 1 161 bostadslägenheter och Willhem betalar 1 862 miljarder kronor för 34 fastigheter med 1 138 lägenheter.

– Affären är stor och viktig för oss i vårt arbete med att kraftigt öka fastighetsexponeringen, samtidigt som den sänker risknivån i portföljen. Den har dessutom skett genom ett välfungerande samarbete med Willhem, säger Lars Johnsson, chef för Folksamgruppens fastighetsverksamhet, i ett pressmeddelande.

Inom Folksamgruppen fördelar sig Investeringen så här: KPA Pensionsförsäkring 1 074 miljoner kronor, Folksam Liv 643 miljoner kronor och Folksam Sak 230 miljoner kronor.

Tillträde till fastigheterna sker i september 2017. Affären är villkorad av bland annat Konkurrensverkets godkännande.

 

Folksam Saks combined ratio sjönk till 102,4% första kvartalet

Under första kvartalet i år sjönk combined ratio för Folksam Sak till 102,4 procent jämfört med 105,0 procent motsvarande period 2016.

Premieintäkten i Folksam Sak steg till 2 808 (2 760) miljoner kronor.

Enligt Folksam är det framför allt hem- och villaförsäkring samt djurförsäkring som står för premieökningen. 

Det försäkringstekniska resultatet förbättrades till –27 (–83) miljoner kronor. Förbättringen beror enligt Folksam främst på ett förbättrat skadeutfall till följd av lägre avsättning för skadelivräntor, lägre driftskostnader och högre premieintäkter. Resultatet före skatt uppgick till –9 (–134) miljoner kronor. 

Koncernchefen Jens Henriksson trycker i sin kommentar på att Folksam framöver ska sänka kostnaderna och öka kundnöjdheten:  

– Nu fortsätter vi att lägga fokus på vardagen. Vi ska göra saker smartare och till lägre kostnader. Förflytta och stänga ner gammalt. Konsolidera verksamheten och arbeta med det vi är bäst på. Därför beslutade vi bland annat att lägga ut vår IT-verksamhet i Östersund och verksamheten för skanning och arkivering. Steg för steg tar vi oss an kommande utmaningar och närmar oss målet om att ha branschens mest nöjda kunder, heter det i VD-kommentarer till kvartalsrapporten.