Etikett: Folksam Sak

400 miljoner kronor i reavinst när Folksam säljer till Fennia

Folksam meddelade i dag att man slutfört försäljningen av sitt ägande om 75 procent i finländska Folksam Skadeförsäkring. Reavinsten blir, som tidigare meddelats, 400 miljoner kronor. 

Det är finländska Fennia som nu köper aktierna från Folksam Sak för en köpeskilling på cirka 800 miljoner kronor.

— Affären gynnar därmed Folksam Saks kunder genom en stärkt kapitalbas och en högre solvensgrad, skriver Folksam i ett pressmeddelande i dag.

Folksam Skadeförsäkring i Finland hade i slutet av 2017 drygt 200 anställda. Premieintäkterna uppgick 2017 till motsvarande cirka 750 miljoner kronor. Folksam Sak har varit huvudägare i Folksam Skadeförsäkring sedan 2012. Även övriga ägare – Aktia Bank med 10 procents ägande och Veritas Pensionsförsäkring med 15 procents ägarandel – har beslutat att sälja sina andelar till Fennia. Samtliga berörda mydigheter har gett sitt godkännande.

Så här kommenterade Folksams koncernchef Jens Henriksson när planerna på affären offentliggjordes i oktober:

– Det här är en bra affär för våra sakförsäkringskunder och ett led i renodlingen av vår struktur med tydligt fokus på den svenska affären. Vi bedömer att Fennia är en bra och långsiktig ägare till den finska verksamheten.

Folksam Sak förbättrade combined ratio till 99,1 procent

Folksam Saks totalkostnadsprocent uppgick under januari–september till 99,1. Det är en rejäl förbättring jämfört med motsvarande period 2016, då totalkostnadsprocenten låg på 102,4, framgår det av dagens rapport från Folksam. 

Folksam Sak-koncernens premieintäkter steg till 10 925 (10 633) miljoner kronor för årets första nio månader, en ökning med 3 procent. 

Det försäkringstekniska resultatet steg till 203 (–31) miljoner kronor för perioden. Resultat efter skatt sjönk till 463 (1 502) miljoner kronor, framförallt beroende på sämre kapitalavkastning i koncernen. Totalavkastningen sjönk till 1,5 (5,2) procent. 

Konsolideringsgraden vid september månads utgång var på 161 (157) procent. 

Folksam passade i samband med rapporten på att berätta att Hyundai nyligen förlängt avtalet med Folksam i ytterligare tre år. Affären består av 49 000 personbilsförsäkringar och 60 000 assistansförsäkringar. 40 procent av de svenska Hyundaibilarna är försäkrade i Hyundai Bilförsäkring.