Etikett: gWS

GWS Production i fördjupat samarbete med Chubb om krisinformation

GWS Production AB i Lund meddelar att man har fördjupat sitt samarbete med försäkringsbolaget Chubb. Tillsammans med Chubb kommer GWS att förbättra företagets säkerhetslösning för resenärer; Chubb Travel Smart som utvecklats av GWS. Samtidigt förlängs det ursprungliga avtalet med GWS med ett år till 2021.

Chubb Travel Smart lanserades i december förra året. GWS arbetar med information för resenärer i krislägen, som hjälper resenären och företagen att ta kloka beslut

Den nya ordern från Chubb innebär att GWS ska utveckla och anpassa resesäkerhetssystemet även för den spanska och portugisiskspråkiga marknaden. Avtalet sträcker sig inledningsvis över tre år. I dag skickas all information om viktiga händelser på engelska, men framöver kommer informationen att översättas i realtid.

— Spanska och portugisiska är två av världens mest talade språk, säger Natasha Reoutt, Vice President Accident & Health Multinational Business på Chubb, i en kommentar.

— Jag är glad att vi kommer kunna ge information även på dessa språk i vår Chubb Travel Smart.

GWS tecknar samarbetsavtal med Chubb värt 5,3 Mkr

GWS Production AB meddelar i dag stolt att man tecknat ett avtal med Chubb INA Holdings, ett av världens största försäkringsbolag. Avtalet omfattar utveckling och lansering av Chubbs nästa generation resesäkerhetsystem, och löper inledningsvis på tre år med ett värde för GWS på minst 5,3 miljoner kronor.

– Det bevisar att vår kunskap och produktfamilj Safeture gör oss till en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för resenärer, säger Andreas Rodman, VD för GWS, i en presskommentar.

GWS affärsidé är att hjälpa resenärer att känna sig trygga var de än befinner sig i världen. Med sin tekniska plattform Safeture kan GWS nå personer i riskområden med information om vad som hänt.

Chubb beskrivs som världens största börsnoterade fastighets- och skadeförsäkringsbolag med verksamhet i 54 länder.

– Vi är mycket glada över att ett av världens största försäkringsbolag valt oss som leverantör. Detta är en viktig milstolpe för GWS. Vi fördjupar vårt engagemang i försäkringsmarknaden och fortsätter mot vårt långsiktiga mål att vara den ledande leverantören av resesäkerhet, konstaterar Andreas Rodman, VD för GWS.

Global Warning System förnyar samarbetsavtal med ERV

Global Warning System meddelar att man har förlängt sitt samarbetsavtal med reseförsäkringsspecialisten ERV. Det nya avtalet innebär att ERV byter till GWS nyutvecklade tjänst SDK, Software Development Kit.

Den nya SDK-lösningen gör det möjligt för ERV att utveckla egna mobila lösningar och samtidigt använda GWS service och innehåll i sina egna appar.

Global Warning System inledde sitt samarbete med ERV våren 2015. I och med det nya avtalet tas exklusiviteten bort från båda avtalsparterna.

– Jag ser åtminstone två positiva aspekter av det här avtalet. Först och främst är vi stolta över att långsiktigt utöka relationer med våra kunder. Med förlängningen av avtalet kan vi fortsätta att bygga upp en gemensam affär och leverera ännu bättre service till ERVs kunder. För det andra är det mycket positivt att SDK-lösningen som vi började utveckla under 2016, har nu valts av en av våra största kunder. Det betyder att vi har hittat en lösning som passar marknaden väl, säger Andreas Rodman, VD på GWS, i en presskommentar.

GWS vill slå sig in på försäkringsområdet

Säkerhetsföretaget GWS Production AB meddelade under onsdagen att man framöver avser att satsa på försäkringsteknologi. 

GWS erbjuder en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst, Safeture, för att skydda resenärer genom att i realtid spåra och ge information om katastrofer och andra hot som påverkar människor på resa.

Nu har bolaget beslutat att lägga komplettera sin säkerhetssatsning med en satsning på försäkringsteknologi.

Andreas Rodman, VD på GWS, kommenterar i ett pressmeddelande möjligheterna inom InsurTech så här:

– Vi tror att framför allt hela olycks- och sjukförsäkringsbranschen där reseförsäkringar ingår som en del snart kommer att omvandlas från en modell där kunder köper otydliga försäkringar med dolda begränsningar, till en mer dynamisk à la carte-modell där basförsäkringar köps med flexibla tilläggstjänster som erbjuds beroende på de situationer kunden befinner sig i och kundens beteende. Jämför till exempel med flygbranschen där man ser detta skifte tydligt.

– För att möjliggöra detta paradigmskifte behöver försäkringsbolagen innehåll och teknik för att engagera användare, anpassa tjänster och tillhandahålla situationsbaserad information och försäljningskanaler för att kunna erbjuda dessa nya tjänster. Det är GWS’ roll när branschen går från att sälja ett finansiellt instrument till att erbjuda ”peace of mind”-service.Vi tillför ett serviceperspektiv och djup kunskap om hur man använder situationsbaserat innehåll och analyserar data. Marknadens behov är till stor del i linje med vad vi kan erbjuda och vi har därför tagit beslut om att lägga en del av vår framtida satsning här.

GWS söker just nu nytt kapital för att kunna genomföra försäkringssatsningen.

Dessutom har bolaget beslutat att prioritera affärsresesegmentet när det gäller satsningen på resesäkerhet. 

Under år 2015 hade GWS en försäljning på 6,2 miljoner kronor och uppvisade en förlust på –17,4 miljoner kronor. År 2014 uppgick försäljningen till 2,1 miljoner kronor och förlusten låg på –10,1 miljoner kronor. Företaget hade 14 anställda under år 2015.