Etikett: Kyrkans Pensionskassa

4,6 procents avkastning i Kyrkans Pensionskassa första halvåret

Avkastningen under första halvåret i år i Kyrkans Pensionskassa uppgick till 4,6 procent, framgår det av den nyligen publicerade delårsrapporten. 

Under förra året uppgick avkastningen under första halvåret till 4,9 procent. 

Premieinkomsten ökade kraftigt, till 613 (562) miljoner kronor. 

Marknadsvärdet på det placeringarna uppgick vid halvårsskiftet till 18,7 miljarder kronor, mot 17,6 vid årsskiftet. 

Återbäringsräntan i Kyrkans Pensionskassa ligger sedan januari 2016 på 7 procent. 

– Kan Kyrkans pensionskassa kombinera en konkurrenskraftig avkastning med låga driftskostnader och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så bidrar pensionskassan till fortsatt medlemsnytta, skriver VD Carl Cederberg i sin kommentar till rapporten.