Etikett: Kyrkans Pensionskassa

4,6 procents avkastning i Kyrkans Pensionskassa första halvåret

Avkastningen under första halvåret i år i Kyrkans Pensionskassa uppgick till 4,6 procent, framgår det av den nyligen publicerade delårsrapporten. 

Under förra året uppgick avkastningen under första halvåret till 4,9 procent. 

Premieinkomsten ökade kraftigt, till 613 (562) miljoner kronor. 

Marknadsvärdet på det placeringarna uppgick vid halvårsskiftet till 18,7 miljarder kronor, mot 17,6 vid årsskiftet. 

Återbäringsräntan i Kyrkans Pensionskassa ligger sedan januari 2016 på 7 procent. 

– Kan Kyrkans pensionskassa kombinera en konkurrenskraftig avkastning med låga driftskostnader och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så bidrar pensionskassan till fortsatt medlemsnytta, skriver VD Carl Cederberg i sin kommentar till rapporten. 

9,0 procents totalavkastning 2017 för Kyrkans Pensionskassa

Det går bra för Kyrkans Pensionskassa. Under förra året hade kassan en totalavkastning på 9,0 procent.

År 2016 låg totalavkastningen på 9,8 procent. 

Solvensgraden i Kyrkans Pensionskassa ökade under år 2017 till totalt 185 procent, att jämföra med 171 procent vid utgången av år 2016.

De totala tillgångarna ökade under 2017 till 17,7 miljarder kronor. Ett år tidigare uppgick tillgångarna till 16,1 miljarder kronor.

4,9 procents avkastning första halvåret i Kyrkans Pensionskassa

Kyrkans Pensionskassa hade en avkastning på 4,9 (3,7) procent under första halvåret i år. Det framgår av en färsk rapport från kassan. 

Första halvåret ökade det förvaltade kapitalet med 1,1 miljarder kronor till 17,2 miljarder kronor. 

Styrelsen har under första halvåret beslutat att lämna återbäringen oförändrad på 7 procent. 

Under perioden har styrelsen även beslutat om en ny hållbarhetspolicy. 

– Kan Kyrkans pensionskassa kombinera att ha en konkurrenskraftig avkastning och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så ger det mig en bra magkänsla, skriver VD Carl Cederberg i sin VD-kommentar. 

Här kan du ta del av hela rapporten. 

 

Utklassar pensionsjättarna! 9,8 % avkastning i Kyrkans pensionskassa

Grattis Kyrkans Pensionskassa! Med en avkastning förra året på 9,8 procent slår kassan sådana välkonsoliderade pensionsjättar som Alecta, AMF och Skandia. 

Kyrkans pensionskassa tryggar pensionsrättigheten för personal i Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Totalt hanterar man pensionsrätter för 74 000 personer varav 16 000 pensionärer.

Förutom ålderpensioner har kassan hand även om efterlevandeskydd.

Vid utgången av förra året 16,1 miljarder kronor. Kassans solvens hade vid årsskiftet stigit till 171 procent.