Etikett: Länsförsäkringar Bergslagen

LF Bergslagen vann i hovrätten om anlagd brand i butikslokal

Svea hovrätt har — med ändring av tingsrättens dom — gett Länsförsäkringar Bergslagen rätt i en tvist där bolaget hävdat att en butiksägare i Arboga själv planerat en brand i sin butikslokal och att det därför inte ska utgå någon skadeersättning.

Den 2 oktober 2017 brann det i en butikslokal i Arboga.

Branden orsakades genom att en okänd gärningsman sprang in i butiken och gjorde upp eld.

Länsförsäkringar Bergslagen fattade misstankar om att det var butiksägaren själv som hade anlitat någon för att tända eld på butiken så att han skulle kunna få ut försäkringspengar. Därför beslutade bolaget att inte betala ut någon skadeersättning. Butiksägaren gick då till domstol och fick i en första vända rätt. Enligt en dom 2018 i Västmanlands läns tingsrätt skulle Länsförsäkringar Bergslagen betala skadeersättning på 682 000 kronor efter butiksbranden.

Men Länsförsäkringar Bergslagen överklagade till Svea hovrätt.

Nu har domen fallit i hovrätten — och den här gången går domstolen på försäkringsbolagets linje.

En av de omständigheter som hovrätten lyfter fram i sin dom är att butiksägaren inte vidtog några åtgärder för att släcka branden trots att han själv befann sig på platsen och hade tillgång till en brandsläckare i butiken.

— Vid en samlad bedömning av de omständigheter som hovrätten nu redogjort för, har Länsförsäkringar visat att NN eller någon på dennes uppdrag eller med dennes samtycke uppsåtligen har orsakat branden. De omständigheter som talar emot Länsförsäkringars påstående har inte sådan tyngd att de påverkar det samlade värdet av Länsförsäkringars bevisning, skriver hovrätten bland annat i sin dom.

Butiksföretaget — som numera är försatt i konkurs — ska enligt domen nu stå för rättegångskostnader på drygt 800 000 kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.