Etikett: Lena Schelin

VD Lena Schelin lämnar Änke- och Pupillkassan för att gå i pension

Änke- och Pupillkassan informerade under torsdagen att bolagets VD Lena Schelin har meddelat att hon inom kort kommer att pensionera sig.

Lena Schelin började arbeta vid Änke- och Pupillkassan den 1 november 2010.

— Efter många års arbete inom försäkringsbranschen är det nu dags för en ny agenda, ett friare liv med några uppdrag, familj och ridsport är det som lockar, säger hon i en kommentar.

Jan Ahlström är ordförande i Änke- och Pupillkassan. Han kommenterar beslutet så här:

— Vi beklagar givetvis att Lena valt att pensionera sig nu, men vi måste respektera hennes beslut. Under den tid Lena verkat som vd har bolaget utvecklas på ett fantastiskt bra sätt, såväl resultatmässigt som operativt. Det är ett mycket välskött och väl konsoliderat bolag Lena lämnar och från hela styrelsen vill vi tacka Lena för hennes engagemang och insatser. Nu påbörjas en process för att hitta en ny engagerad vd för Änke- och Pupillkassan.

Änke- och Pupillkassan sänker återbäringsräntan till 10 procent

Änke- och Pupillkassan meddelar att styrelsen har beslutat att från den 1 januari sänka återbäringsräntan före skatt och avgifter till 10 procent.

Anledningen till sänkningen är att den kollektiva konsolideringsnivån per den 30 november sjunkit till 159 procent,  9 procentenheter över bolagets målnivå. Visserligen är 159 procent fortfarande en hög konsolideringsnivå. I normalfallet skulle nivån inte föranleda en sänkning av återbäringsräntan, men beslutet togs ändå med tanke på den osäkerhet som råder på de finansiella marknaderna.

— Änke- och Pupillkassan är ett mycket litet försäkringsbolag men med starka nyckeltal. Vår goda ekonomi, vår höga konsolidering och att vi specialiserat oss på det vi är bra på, livförsäkring, är några av de faktorer som gjort att vi under många år har kunnat leverera mer än det försäkringsskydd som vi har garanterat, säger verkställande direktör Lena Schelin i en kommentar.

— När vi beräknar premien gör vi olika antaganden, bl.a. om hur länge de försäkrade antas leva, vilka driftskostnader vi kommer att ha och hur vi kan förränta vårt kapital. Överskott uppstår om det verkliga utfallet är bättre än våra antaganden. Återbäringen fördelas till försäkringarna i proportion till hur de bidragit till överskottet.

Änke- och Pupillkassan är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag vilket bland annat innebär att överskottet från bolagets verksamhet fördelas i form av återbäring till försäkringstagarna. Den 30 november var solvensgraden för Änke- och Pupillkassan 605 procent, solvenskvoten låg på 2,76 och totalavkastningen från årsskiftet uppgick till 2,15 procent exklusive bolagets fastighet.

Änkan höjer återbäringen till 14 procent

Änke- och Pupillkassan höjde den 1 november återbäringsräntan från 12 till 14 procent, betydligt över totalavkastningen som för helåret varit 4,79 procent, exklusive fastigheter och likvida medel.

– Tack vare vår effektiva förvaltning kan vi genomföra denna höjning och återigen ge tillbaka till våra försäkringstagare. Det lönar sig att vara kund hos ett litet, nischat livförsäkringsbolag med starka nyckeltal, säger Änke- och Pupillkassans VD Lena Schelin i ett pressmeddelande.

De starka nyckeltalen var den 30 september: kollektiv konsolideringsnivå 177,1 procent, solvensgrad 644 procent och solvenskvot 282 procent.

Änke- och pupillkassan satsar på familjejuridik med Avtal24

Änke- och Pupillkassan har inlett ett samarbete med Avtal24.se för att ge kunderna tillgång till familjejuridisk rådgivning och avtalsskrivning.  

– Vi får ofta frågor som handlar om familjejuridik, men har inte haft möjlighet att besvara dem på ett bra sätt. Genom samarbetet med Avtal24 hoppas vi kunna erbjuda ännu bättre service, säger Lena Schelin, VD på Änke- och Pupillkassan, i ett pressmeddelande.

– För att vara skyddad fullt ut behöver de familjerättsliga avtalen ofta kompletteras med en livförsäkring; genom samarbetet erbjuds Änke- och Pupillkassans kunder en helhetslösning. Vi ser fram emot att på ett enkelt och tillgängligt sätt erbjuda Änke- och Pupillkassans kunder rådgivning och skräddarsydda avtalslösningar, säger Ricard Stiller, affärsansvarig på avtal24, i sin presskommentar.