Etikett: philip Thörn

Philip Thörn tillträdde som Sustainablity Manager i If

Den 31 januari i år tillträdde Philip Thörn som ny Sustainability Manager i If Försäkring. Han kommer närmast från IVL Svenska Miljöinstitutet där han varit gruppchef inom enheten Klimat och hållbara samhällssystem.

Rollen som Sustainability Manager är helt ny inom If. Avsikten är enligt If att utnämningen av Philip Thörn ska bidra till att ta Ifs hållbarhetsarbete till nya höjder.

– If har åstadkommit mycket sedan miljöarbetet drog igång 2008. Vår miljöpåverkan har minskat och ambitionerna har höjts tack vara riktigt bra arbete från våra miljöansvariga och våra miljögrupper. Fokus för mig nu under våren är att kvalitetssäkra vår data och utveckla nyckeltal så att rapporteringen blir jämförbar mellan våra olika kontor och vi kan lägga resurserna på de insatser som får största effekt, säger Philip Thörn i en presskommentar.

Enligt Ifs miljörapport minskat bolaget förra året energianvändningen med 4 procent och papperskonsumtionen med 15 procent.

Koldioxidutsläppen har minskat med 57 procent sedan 2008. Jämfört med 2016 har dock koldioxidutsläppen ökat med 4,9 procent. Utsläppen per anställd har ökat med 1,5 procent beroende dels på nya sätt att beräkna utsläpp från fjärrvärme, dels på att flygandet har ökat jämfört med 2016.

Svensk Försäkring: Uppsala bäst i landet på klimatanpassning

Uppsala är bäst! I varje fall när det gäller klimatanpassning, enligt Svensk Försäkrings nya rankning av Sveriges kommuner. 

Efter Uppsala följer Lomma och Stockholm på en delad andraplats, i kartläggningen från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Många kommuner har fortfarande inte undersökt sina klimatrelaterade risker.

– Kommunerna behöver bli bättre på att analysera hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar och vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Till exempel måste beredskapen öka för perioder av extremt torrt väder och låga grundvattennivåer som vi ser i år, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en presskommentar.

Kartläggningen genomförs för tredje året i rad, och visar en positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. 91 procent av kommunerna svarar i år att de arbetar med klimatanpassning, vilket är en ökning med 10 procentenheter från 2016.

Samtidigt har tre av tio kommuner inte analyserat hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar. Endast två av tio kommuner uppger att de följer upp och utvärderar sitt klimatanpassningsarbete. 139 av 202 (7 av 10) svarande kommuner når inte upp till hälften av poängen i rankningen.

– Det är glädjande att kommunerna fokuserar mer på klimatanpassning men flera utmaningar kvarstår. De klimatrelaterade skadorna är redan idag omfattande. De drabbar enskilda fastighetsägare och samhället i stort. Det återstår mycket att göra för att anpassa Sverige till ett förändrat klimat, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Kartläggningen bygger på en enkät från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring, som besvarades av 202 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool.

Vem blir årets klimathjälte? Svensk Försäkring rankar kommunernas klimatanpassning

Svensk Försäkring meddelar i dag att man för tredje året i rad genomför  en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning. Undersökningen görs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Resultaten kommer att ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete. 

– Undersökningen genomförs för att tydliggöra vilka utmaningar och behov som kommunerna står inför. Vår avsikt är även att lyfta fram goda exempel och följa upp hur kommunernas arbete utvecklas över tid, säger Philip Thörn, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Senare i vår kommer presenteras resultaten och rankningen i en rapport.

– Intresset för förra årets undersökning var mycket stort. Det är vår förhoppning att många kommuner vill delta i årets undersökning. Det är ett viktigt bidrag till ökad kunskap om kommunernas arbete med klimatanpassning, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.