Etikett: Skatt

Här är regeringens förslag om höjd skatt på ISK och k-försäkring

Regeringen har nu publicerat sin promemoria om höjd skatt på investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Förslaget är nu ute på remiss fram till den 2 oktober. 

Förslaget i promemorian är – som har framgått tidigare – att vid beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring, ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 1 procentenhet. 

I dag är regeln att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. 

Skattehöjningen har väckt mycket kritik, inte minst i finansbranschen.

Kritikerna har bland annat påpekat att förslaget missgynnar sparande, samtidigt som det inte blir någon förändring när det gäller avdragsrätt för lån. 

Här kan du ta del av hela promemorian. 

Brummer Life förlorade i skattetvist om 18 miljoner kronor

Brummer Life nekas skatteavdrag på 18,2 miljoner kronor. Det står klart sedan Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ge prövningstillstånd i en skattetvist. 

Tvisten handlar om Brummers avdrag för nedskrivning av goodwill. Goodwillposten uppstod 2011, då Brummer förvärvade ett försäkringsbestånd från Folksam Fondförsäkringsaktiebolag. 

I en första vända underkände Skatteverket deklarationen för Brummer Life, där bolaget velat skriva ned goodwillposten till 0. Skatteverket underkände deklarationen med motiveringen att goodwillposten inte ingick i den verksamhet som avser försäkringsbolagets egna rörelse, utan istället i förvaltningen av försäkringstagarnas kapital. Eftersom det inte förekommer någon inomstbeskattning på förvaltningen av försäkringstagarnas kapital är det , enligt Skatteverket, inte heller möjligt att medges skatteavdrag.  

Brummer överklagade i två vändor till domstol – men domarna har inte velat ändra på Skatteverkets beslut. I och med Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte ge prövningstillstånd, är möjligheten ute för Brummer Life att få rätt. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut meddelades i går den 6 september. 

Du kan ta del av kammarrättens dom genom att klicka här